Ga naar de inhoud

Algemene informatie over corona

English | Arabic  |Turkish | Tigrinya | Corona in begrijpelijke taal | Doven en slechthorenden
 

We zijn beter tegen het coronavirus bestand door vaccinaties en boosterprikken en de opgebouwde immuniteit, maar corona is niet weg. Gemeente Brummen volgt de richtlijnen en opdrachten van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We roepen organisaties, ondernemers en inwoners op om deze ook te volgen. Lees op deze pagina waar u meer informatie vindt over coronamaatregelen en -adviezen er nog op dit moment gelden. 

Algemene informatie

Informatie over sport

Sportverenigingen worden door hun eigen sportbond op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Op de website van NOC*NSF is algemene informatie te vinden, zoals het protocol verantwoord sporten, veel gestelde sportvragen en antwoorden, hygiënevoorschriften en voorbeeldposters. 

Informatie voor cultuursector en buurthuizen

Het subsidieplafond voor het indienen van een éénmalige COVID-19 subsidie in de periode van 16 maart 2021 tot en met 15 maart 2022 is nog niet bereikt. Dit betekent dat kunst- en culturele organisaties en buurt- en dorpshuizen die tot nu toe nog geen subsidieaanvraag voor aantoonbaar inkomstenverlies door COVID-19 hebben ingediend alsnog een aanvraag kunnen indienen. De subsidieregeling geldt tot en met 31 december 2022. Doe dit via dit digitale aanvraagformulier. Welke spelregels/voorwaarden gelden leest u in deze subsidieregeling.

Informatieloket kinderopvang

Informatieloket voor zorgaanbieders

Extra informatie