Ga naar de inhoud

Algemene informatie over Corona

English | Arabic  |Turkish | Tigrinya | Corona in begrijpelijke taal | Doven en slechthorenden
 

Gemeente Brummen volgt de richtlijnen en opdrachten van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. We roepen organisaties, ondernemers en inwoners op om deze ook te volgen.

Hier vindt u algemene informatie over het coronavirus en welke maatregelen u kunt nemen.

De meest recente informatie over het coronavirus vindt u op:

Informatie over coronatest in de regio

Wat betekent het coronavirus voor de gemeentelijke dienstverlening? 

 • Vanwege het Corona-virus is onze dienstverlening momenteel aangepast. Daarom is onze digitale agenda tijdelijk niet beschikbaar. Een aantal producten, zoals verhuisaangifte of het aanvragen van een uittreksel, kunt u digitaal regelen via onze website met uw Digid. Wilt u een afspraak maken voor een product van burgerzaken dat niet digitaal afgehandeld kan worden? Neem dan telefonisch contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via ons algemene nummer 0575-568 233.
 • In alle gevallen geldt overigens: heeft u klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Kom dan niet naar het gemeentehuis. Blijf thuis, mijdt sociale contacten.
 • Het Servicepunt in Eerbeek is gesloten zolang de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid gelden. Voor het gemeentehuis Brummen is de donderdagavondopenstelling vervallen. 
 • Er zijn geen inloopspreekuren van Team voor Elkaar in Plein Vijf en gezondheidscentrum De Toren in Brummen en  het Servicepunt in Eerbeek. Team voor Elkaar is iedere werkdag van 9 tot 12 uur telefonisch bereikbaar. Bel 0575-568 568. Ook kunt u mailen naar info@teamvoorelkaar.nl. Per situatie beoordeelt de medewerker van Team voor Elkaar of het maken van een afspraak op korte termijn nodig is of dat de vraag op een andere wijze of tijdstip beantwoord kan worden. 
 • Onze medewerkers werken de komende periode voor een groot deel thuis, maar zijn telefonisch en per mail goed bereikbaar. 
 • Onze buitendienst werkt met een aangepaste bezetting en werkwijze. Werkzaamheden in het belang van veiligheid en hygiëne voeren we met voorrang uit. 
 • Meldingen en tips over de openbare ruimte kunt u nog steeds aan ons doorgeven via de Fixi app, via de Fixi-website of telefonisch. Wel kan het, afhankelijk van het soort melding, langer duren voordat uw melding wordt afgehandeld. Wij maken een inschatting of een melding met spoed moet worden afgehandeld en houden u hierbij zo goed mogelijk op de hoogte.
 • Wij voeren het normale onderhoud in de openbare ruimte zoals snoeiwerk en verwijderen van onkruid ook nog steeds uit. Maar hierin kan in de komende periode een achterstand ontstaan door de beperkte inzetbaarheid van onze buitendienst. 
 • Piketdienst is voor noodgevallen, buiten de openingstijden van het gemeentehuis, gewoon bereikbaar op telefoonnummer 0575-568 223.

TASO-regeling: tegemoetkoming coronaschade voor amateursportorganisaties 

Amateursportorganisaties die financieel schade hebben geleden door de coronamaatregelen konden een tegemoetkoming bij de Rijksoverheid aanvragen. Hiervoor is een bedrag van in totaal € 19,5 miljoen euro beschikbaar. Alle aanvragen die op tijd zijn ingediend bij dus-i worden gelijk behandeld. U ontvangt uiterlijk 13 december bericht of uw aanvraag is toegekend of afgewezen. Lees meer... 

Kortlopende kredieten voor amateursportverenigingen

Voor amateursportverenigingen die als gevolg van de coronamaatregelen in liquiditeitsproblemen komen, is er een mogelijkheid om een bancaire lening af te sluiten tegen een lage rente. Lees meer...

Informatieloket voor zorgaanbieders

  Wat betekent het coronavirus voor de ondernemers?

  Het laatste nieuws over corona

  Eerder nieuws...

  Wilt u meer informatie?

  • Bel dan met het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351. 
  • Meer informatie over de rol van de GGD is te vinden op de website van GGD Noord- en Oost- Gelderland

  Op deze websites vindt u ook vragen en antwoorden (voor verschillende groepen)