Ga naar de inhoud

Algemene informatie over corona

English | Arabic  |Turkish | Tigrinya | Corona in begrijpelijke taal | Doven en slechthorenden
 

We zijn beter tegen het coronavirus bestand door vaccinaties en boosterprikken en de opgebouwde immuniteit, maar corona is niet weg. Gemeente Brummen volgt de richtlijnen en opdrachten van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We roepen organisaties, ondernemers en inwoners op om deze ook te volgen. Lees op deze pagina waar u meer informatie vindt over coronamaatregelen en -adviezen er nog op dit moment gelden. 

Algemene informatie

Informatie over sport

Sportverenigingen worden door hun eigen sportbond op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Op de website van NOC*NSF is algemene informatie te vinden, zoals het protocol verantwoord sporten, veel gestelde sportvragen en antwoorden, hygiĆ«nevoorschriften en voorbeeldposters. 

Informatie voor cultuursector en buurthuizen

De tijdelijke Covid-19 subsidieregeling voor de cultuursector en buurthuizen is eind maart 2022 met een jaar verlengd. Kunst- en culturele organisaties en ook buurt- en dorpshuizen in onze ge-meente kunnen vanaf 1 april tot en met 1 juli 2022 een subsidiebijdrage aanvragen. Doe dit via dit digitale aanvraagformulier. De subsidie moet gaan om aantoonbaar inkomstenverlies door de coronapandemie in de periode 16 maart 2021 tot en met 15 maart 2022. Welke spelregels/voorwaarden gelden leest u in deze subsidieregeling.

Informatieloket kinderopvang

Informatieloket voor zorgaanbieders

Extra informatie