Ga naar de inhoud

Tijdelijke coronasubsidie voor culturele sector

donderdag 3 juni 2021

De gemeente Brummen bruist normaal gesproken dankzij de vele activiteiten op cultureel gebied. Maar door de coronamaatregelen waren er maandenlang geen optredens en concerten mogelijk. Ook waren buurt- en dorpshuizen gesloten.

De gemeente vindt het heel belangrijk dat de culturele sector overeind blijft! Daarom komen we met een tijdelijke subsidieregeling. 

Enquête

In maart heeft de gemeente een enquête gehouden onder kunst- en culturele organisaties en buurt- en dorpshuizen. Uit de antwoorden blijkt dat de culturele sector in de coronacrisis van alles heeft gedaan om inkomstenverlies op te vangen. Toch hebben veel organisaties financiële schade geleden. Om hen te ondersteunen, hebben we een tijdelijke subsidieregeling in het leven geroepen. Hiermee helpen we  culturele organisaties en buurt- en dorpshuizen graag door de crisis. En kan ons mooie cultuurdorp weer gaan bruisen.

Tijdelijke subsidieregeling

Met de tijdelijke subsidieregeling kunnen kunst- en culturele organisaties en buurt- en dorpshuizen eenmalig subsidie krijgen voor inkomstenverlies door de coronamaatregelen. Het gaat dan om de periode van 15 maart 2020 tot en met 15 maart 2021. Daarnaast kunnen buurt- en dorpshuizen eenmalig subsidie aanvragen voor toekomstbestendige maatregelen aan hun accommodatie. Denk aan het creëren van een extra ruimte en het verbeteren van de ventilatie. Of het aanpassen van de entree, zodat mindervaliden beter toegang hebben. Maatregelen dus die bijdragen aan de leefbaarheid in de dorpen en kernen.

Aanvragen vanaf eind juni

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad om de subsidieregeling vast te stellen met een plafond van € 98.750. Dit bedrag kan komen uit de bestemmingsreserve Corona. Gaat de raad akkoord? Dan kunnen kunst- en culturele organisaties en buurt- en dorpshuizen vanaf eind juni eenmalig subsidie aanvragen. Dit kan online via de gemeentelijke website. 

De subsidie is bedoeld voor kunst- en culturele verenigingen of stichtingen, zang-, dans-, toneel-, muziekverenigingen, harmonie- en fanfareorkesten, Oranjeverenigingen of -stichtingen, vogelschietverenigingen of -stichtingen en buurt- en dorpshuizen in de gemeente Brummen.
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1666&cHash=2b31f442142fae4cd7a68863693a3da7