Ga naar de inhoud

Bezuinigen? Hogere belasting? Laat u nu horen?

vrijdag 5 april 2019

Tot en met zondag kunt u nog de vragenlijst invullen om uw mening te geven over hoe de gemeente financieel weer gezond kan en moet worden. Bent u dus lid van inwonerspanel Brummen Spreekt, maar heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld? Doe dat dan alsnog, want ook uw mening telt. Tot vandaag hebben 631 inwoners de vragenlijst ingevuld. Omdat het inwonerspanel inmiddels is doorgegroeid naar 1.239 panelleden, is de respons inmiddels meer dan 50 procent.

Iedereen van 16 jaar en ouder die woont of werkzaam is in de gemeente Brummen kan gratis lid worden van het platform Brummen Spreekt en meepraten over actuele onderwerpen. Op dit moment dus over de gemeentelijke inkomsten en uitgaven? Nog voor de zomer neemt de gemeenteraad namelijk belangrijke besluiten om er voor te zorgen dat de gemeente financieel gezonder wordt.

Hoe financieel gezond worden?

Het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad zorgen er samen voor dat op een zorgvuldige manier keuzes worden gemaakt om van de gemeente Brummen weer een financieel gezonde gemeente te maken. In februari heeft de gemeenteraad al laten weten welke financiële uitgangspunten voor de raad belangrijk zijn. Deze zijn recent door het college aangevuld met een uitgebreid document waarin het college 130 mogelijkheden schetst waarmee de gemeente financieel gezonder kan worden. Dit document  is te lezen op de gemeentelijke website: www.brummen.nl/financieelgezond. Het is een praatstuk, een informatiedocument voor de gemeenteraad én de samenleving. Het bevat géén besluiten of voorstellen. Maar het is wel bedoeld om iedereen inzicht te geven op welke manier er een goede balans kan komen tussen de ambities en wensen die er zijn en het financiële huishoudboekje van de gemeente.

Om het financiële huishoudboekje (voor langere tijd) op orde te krijgen zijn er drie soorten maatregelen: bezuinigen op voorzieningen, het aanpassen van beleid of meer inkomsten verkrijgen. Voordat er concrete voorstellen worden gedaan wil het gemeentebestuur via Brummen Spreekt meer inzicht krijgen in hoe inwoners denken over deze uiteenlopende mogelijkheden. De uitkomsten van dit onderzoek vormen een bouwsteen voor het maken van keuzes. Het college bereidt in mei de perspectiefnota 2020-2023 voor en presenteert ook de eerste bestuursrapportage over het huidige jaar 2019. Daarin worden dan concrete voorstellen gedaan. Over beide documenten neemt de gemeenteraad in  juni een besluit.  Bij het opstellen van beide documenten wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de laatste financiële cijfers en inzichten. Maar bij het maken van afwegingen is het ook waardevol om de mening van inwoners en ondernemers te betrekken.

Inwonerspanel

De gemeente Brummen neemt het inwonerspanel serieus en betrekt inwoners graag bij belangrijke vraagstukken. Het panel bestaat sinds eind 2014 en telt inmiddels ongeveer 1.239 panelleden. De onderzoeken worden uitgevoerd door het gespecialiseerde en onafhankelijke onderzoek- & adviesbureau Moventem uit Zutphen. Deelnemers kunnen er daarom op vertrouwen dat de gegevens uitsluitend voor ‘Brummen Spreekt’ worden gebruikt en nooit aan anderen worden verstrekt. De verwerking van de antwoorden gebeurt volledig anoniem. Heeft u vragen? Bel dan met Moventem via telefoonnummer (0575) 84 37 38.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=663&cHash=75528437bd42ecbf1d1fc31545ec7e7f