Ga naar de inhoud

Gedicht van dorpsdichter ter ere van Coming Out Day

woensdag 11 oktober 2017

Op initiatief van de werkgroep Taalmarkt van de Culturele Stichting en het gemeentebestuur van Brummen heeft dorpsdichter Laurens Hoevenaren een gedicht geschreven over gelijkheid van mensen. Aanleiding is Coming Out Day, een dag waarbij er internationaal aandacht wordt besteed aan het moment dat een homo, lesbienne, biseksueel of transgender openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt. Het gedicht heeft als titel 'Een kind'.

Hoevenaren droeg het gedicht speciaal voor aan het bestuur van de gemeente Brummen. Hij deed dit tijdens een werkbezoek dat het college van B&W en de gemeenteraad woensdag 11 oktober brachten aan de bibliotheek Brummen/Voorst in Twello. Namens het gemeentebestuur dankte burgemeester Van Hedel de dorpsdichter voor zijn bijdrage en bijzondere invalshoek op dit belangrijke onderwerp.

Stellingname

Ook in de gemeente Brummen willen we zoveel mogelijk discriminatie voorkomen en waar nodig bestrijden. Een belangrijke plek hierin neemt het antidiscriminatiebureau Art.1 Noord Oost Gelderland in. De medewerkers van Art.1 NOG geven bijvoorbeeld voorlichting, gastlessen en workshops op scholen en bij bedrijven en maatschappelijke organisaties. Bovendien kunt u het bij Art.1 NOG melden wanneer u zich gediscrimineerd voelt of getuige bent van discriminatie. Heel belangrijk, want alleen als mensen discriminatie melden, kan er tegen opgetreden worden. Denk bij discriminatie niet alleen aan racisme, maar ook aan ongelijke behandeling op grond van zaken als leeftijd, sekse, seksuele geaardheid, nationaliteit, handicap, chronische ziekte, godsdienst of levensovertuiging. Melden kan eenvoudig via het klachtenformulier op www.art1-nog.nl of via telefoonnummer (0900) 2 354 354.

Hoewel het aantal meldingen over discriminatie in onze gemeente zeer beperkt is vindt het gemeentebestuur het wel belangrijk om zich in te zetten voor de rechten en acceptatie van lesbiennes, homo’s biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI). Daarom heeft de gemeente zich op 24 november 2016 uitgeroepen tot een regenbooggemeente.

Actie

Als regenbooggemeente heeft de gemeente de regenboogvlag uitgehangen tijdens ‘Coming Out Day’. Ook is er in de bibliotheken in Brummen en Eerbeek aandacht voor dit onderwerp, onder andere door middel van een leeshoek met informatiemateriaal en boeken over LHBT. Buiten deze landelijke dag is er natuurlijk ook aandacht voor dit onderwerp. Zo speelt Team voor Elkaar een belangrijke rol om de gemeentelijke ambitie als regenbooggemeente waar te maken. Deze professionals komen immers bij mensen thuis en hebben een persoonlijk contact met inwoners. Signaleren van achterstelling en discriminatie en doorverwijzen naar de juiste begeleidende instantie heeft de aandacht van dit wijkteam. De gemeente brengt met enige regelmaat dit onderwerp onder de aandacht via onder andere de website Samen Goed Voor Elkaar en sociale media zoals facebook en instagram. Dit met het oog op het bevorderen van acceptatie en het voorkomen van uitsluiting van deze groepen inwoners.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archief/2017/10/nieuwsitem/gedicht-van-dorpsdichter-ter-ere-van-coming-out-day-7476.html