Ga naar de inhoud

College voornemens pand Verian in Brummen aan te kopen

vrijdag 12 januari 2018

Na de vaststelling (in 2010) van de structuurvisie voor het centrum van het dorp Brummen heeft de gemeente een passieve houding aangenomen. Er werd vertrouwd op marktinitiatieven om de kansen die er liggen in het dorp te benutten. Op 27 juni 2017 heeft de gemeenteraad via een motie uitgesproken om vanaf het jaar 2018 de ontwikkeling van het dorpscentrum alsnog actief ter hand te willen nemen. In de programmabegroting voor 2018 is hiervoor ook een budget van € 50.000 opgenomen. Dit bedrag is bedoeld om een start te maken met het opstellen van een inrichtingsplan. Vooruitlopend daarop heeft het college nu de intentie uitgesproken het perceel aan het Graaf van Limburg Stirumplein 7 te kopen. B&W stellen de gemeenteraad voor het benodigde krediet hiervoor beschikbaar te stellen. 

Inrichtingsplan

Dit jaar geeft het college uitvoering aan de raadsmotie. Dit betekent dat er een proces wordt gestart om te komen tot een zogenoemd inrichtingsplan. Zo’n plan moet een concreter beeld geven van de ontwikkeling van het centrum. Daaronder valt ook de toekomstige invulling van het perceel Graaf van Limburg Stirumplein 7. Vooruitlopend hierover stelt het college de gemeenteraad wel voor om vooruitlopend op dit inrichtingsplan om de actuele mogelijkheid om dit perceel nu te verwerven ook daadwerkelijke te benutten.

Stichting Verian verwacht vanaf eind 2018 hun diensten te gaan aanbieden vanuit het nieuw te realiseren gezondheidscentrum in de voormalige Rooms Katholieke kerk aan de Primulastraat. Om die reden heeft het gemeentebestuur met Verian afspraken gemaakt over het voortzetten van gebruik van het huidige pand tot het moment van verhuizen.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archief/2018/01/nieuwsitem/college-voornemens-pand-verian-in-brummen-aan-te-kopen-7603.html