Ga naar de inhoud

Raadswerkgroep presenteert 'participatiewijzer'

vrijdag 12 januari 2018

Hoe kan de gemeente inwoners, bedrijven en organisaties zo goed mogelijk betrekken bij plannen? En hoe gaat de gemeente om met initiatieven die ontstaan in wijken of dorpen? De raadswerkgroep Vernieuwing heeft zich op deze vragen gestort en heeft de uitdaging opgepakt om te kijken hoe het betrekken van inwoners in onze gemeente verder verbeterd kan worden. Het resultaat is vastgelegd in de Participatiewijzer.

De participatiewijzer is vooral een werkwijze om tot maatwerk te komen wanneer er sprake is van samenwerking (participatie) tussen gemeente en inwoners en organisaties. De raadswerkgroep borduurt voort op de resultaten van een onderzoek dat de onafhankelijke rekenkamercommissie over dit onderwerp heeft gehouden. De voorgestelde aanpak is door de werkgroep afgestemd met diverse medewerkers van de gemeente. Ook zijn de wijk- en dorpsraden en de Maatschappelijke Adviesraad (MAR) gevraagd om een reactie te geven. De werkgroep heeft alle inbreng verwerkt en legt de participatiewijzer nu via een initiatiefvoorstel ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Pilot

Het is de verwachting dat de gemeenteraad in februari het besluit neemt om te kiezen voor de Participa-tiewijzer Brummen als nieuwe werkwijze van de gemeente. Het voorstel van de werkgroep is om eerst een jaar lang ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze. Op basis van de opgedane ervaringen kan de werkwijze definitief worden ingevoerd. De raadswerkgroep bestaat uit de raadsleden Peter-Paul Steinweg, Maaike Jeronimus-Kok en Gerry Ypma, wethouder Eef van Ooijen, (oud-) raadsgriffier Ada Leenstra en burgemeester Alex van Hedel. De werkgroep krijgt ambtelijke ondersteuning van Arjan Schulp.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archief/2018/01/nieuwsitem/raadswerkgroep-presenteert-participatiewijzer-7605.html