Ga naar de inhoud

Aan het werk bij WerkFit Brummen

vrijdag 16 juli 2021

WerkFit Brummen is sinds 1 januari 2019 actief in onze gemeente. Sinds die tijd zijn meer mensen aan het werk gegaan. Het aantal inwoners met een uitkering is gedaald. Daarnaast voelen mensen met een Wsw-indicatie zich thuis op hun (beschutte) werkplek. Het gaat dus goed met de werkorganisatie!

Zit u zonder werk en heeft u een Participatiewet-uitkering aangevraagd? Dan krijgt u te maken met WerkFit Brummen, een onderdeel van Team Voor Elkaar. WerkFit Brummen ondersteunt met re-integratie en begeleiding op weg naar betaald werk. Daarnaast zijn er beschutte werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook begeleidt WerkFit Brummen inwoners met een indicatie Wsw (Wet sociale werkvoorziening) naar een passende werkplek.

Van Delta naar WerkFit Brummen

Wim Bekking en Mike van Hierden werken allebei sinds de start tweeëneenhalf jaar geleden bij WerkFit Brummen. Ze kwamen over vanuit Delta in Zutphen, de gemeenschappelijke regeling van vijf gemeenten voor Wsw-medewerkers. Beiden hebben hun draai helemaal gevonden bij WerkFit Brummen.

Inpakwerk met fijne collega’s

Wim Bekking (64) heeft een beschutte werkplek in het werkleercentrum aan de Kollergang in Eerbeek. “Ik doe vooral veel inpakwerk, bijvoorbeeld voor Vitakraft en Mepal. Van producten in doosjes doen tot en met het stickeren en sealen van verpakkingen”, vertelt hij. “Ik heb het hier naar m’n zin, ook met de collega’s. In de pauze drinken we samen koffie of zitten even buiten. Via de nieuwsbrief blijf ik op de hoogte van wat er speelt in de organisatie. Wat ook fijn is: ik woon hier vlakbij, in Sporkehout van Philadelphia. Ik kan dus lekker op de elektrische fiets naar mijn werk. En toen we door corona acht weken thuis moesten blijven, kwam er gelukkig iemand werk brengen.”

Vooruitgang

Voor Mike van Hierden (36) was de gemeente Brummen bekend terrein. Niet alleen omdat hij er woont. “Via Delta was ik gedetacheerd bij Accent Groen. Ik werkte in de groenvoorziening in Brummen”, legt hij uit. “Ik kende dus veel collega’s al. Toch is er veel veranderd. We zijn er in alles op vooruit gegaan. De lonen zijn onder de loep genomen, de machines zijn goed in orde en ook de schaftgelegenheid is goed. Ik heb echt het gevoel dat we allemaal samen bij de gemeente Brummen horen.” Je kunt Mike dan ook in de hele gemeente tegenkomen. “Ik onderhoud het groen op de begraafplaatsen in Eerbeek, Hall en Brummen,” vertelt hij. “In de winterperiode ga ik ook mee met de veegwagen. Verder doe ik het onderhoud van het gereedschap en zorg dat iedereen de juiste spullen heeft. Ik zit hier echt op m’n plek!”
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/aan-het-werk-bij-werkfit-brummen.html