Ga naar de inhoud

Raad presenteert actuele Lange Termijn Agenda (LTA)

zondag 20 november 2022

Langzaam nadert het eind van dit jaar. Er staan nog enkele vergaderingen in het vergaderschema van de Brummense raad in 2022. Maar ook in 2023 buigen de raadsleden zich weer over een groot aantal uiteenlopende onderwerpen. Immers, de gemeenteraad stelt kaders vast en controleert het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders. Om dit op een goede en gestructureerde manier te kunnen doen is het belangrijk dat college en gemeenteraad van elkaar weten welke grote onderwerpen wanneer om bespreking of besluitvorming vragen. Om die reden is in samenspraak tussen raad, college en ambtelijke organisatie een Lange Termijn Agenda (LTA) ontwikkeld. Afgelopen week is er weer een nieuwe actuele versie van de LTA beschikbaar gekomen.

De LTA richt zich op de planning van december, maar bovenal op het jaar 2023. De Lange Termijn Agenda moet de gemeenteraad, inwoners en andere belanghebbenden inzicht geven in de voortgang en planning van de grotere onderwerpen waarover de gemeenteraad zich de komende tijd gaat buigen.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/actuele-lange-termijn-agenda-lta-1.html