Ga naar de inhoud

Actuele Lange Termijn Agenda online

zaterdag 23 oktober 2021

Welke onderwerpen belanden de komende maanden op de vergadertafel van de gemeenteraad? Een vraag waarop het antwoord te vinden is in de Lange Termijn Agenda (LTA). Afgelopen week is er weer een actuele versie beschikbaar gekomen. Deze is te vinden op de pagina van de Brummense gemeenteraad

De gemeenteraad stelt onder andere kaders vast en controleert het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders. Om dit op een goede en gestructureerde manier te kunnen doen is het belangrijk dat college en gemeenteraad van elkaar weten welke grote onderwerpen wanneer om bespreking of besluitvorming vragen. Vandaar dat in samenspraak tussen raad, college en ambtelijke organisatie een Lange Termijn Agenda (LTA) is ontwikkeld. 

Opbouw LTA

De geplande activiteiten en onderwerpen in de LTA zijn onderverdeeld op basis van de systematiek van de programmabegroting van de gemeente Brummen. Deze kent op dit moment vier programma's. De Lange Termijn Agenda moet de gemeenteraad (en uiteraard ook burgers en andere belanghebbenden) inzicht geven in de voortgang en planning van de grotere onderwerpen waarover de gemeenteraad zich de komende tijd gaat buigen. 

Meer weten?

Maandelijks wordt de agenda door het presidium van de raad besproken. Voor meer informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de griffie van de raad. Dit kan via mailadres griffie@brummen.nl of het centrale telefoonnummer (0575) 56 82 33.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/actuele-lange-termijn-agenda-online.html