Ga naar de inhoud

Actuele versie Lange Termijn Agenda online

zondag 29 januari 2023

De gemeenteraad van Brummen stelt onder andere kaders vast en controleert het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders. Om dit op een goede en gestructureerde manier te kunnen doen is het belangrijk dat college en gemeenteraad van elkaar weten welke grote onderwerpen wanneer om bespreking of besluitvorming vragen.

Om die reden is in samenspraak tussen raad, college en ambtelijke organisatie een Lange Termijn Agenda (LTA) ontwikkeld. Woensdag 25 januari is er weer een nieuwe actuele versie van de LTA beschikbaar gekomen. Deze kunt u hier raadplegen. De agenda richt zich op de planning voor het voorjaar van 2023 en geeft een doorkijkje naar de periode daarna. De Lange Termijn Agenda moet de gemeenteraad, inwoners en andere belanghebbenden inzicht geven in de voortgang en planning van de grotere onderwerpen waarover de gemeenteraad zich de komende tijd gaat buigen.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/actuele-versie-lange-termijn-agenda-online