Ga naar de inhoud

Adviesraad MAR presenteert logo en website 

vrijdag 20 januari 2023

Met gepaste trots presenteerden de leden van de MAR afgelopen maandag het nieuwe logo en de bijhorende vernieuwde website. MAR is de afkorting van Maatschappelijke Advies Raad (MAR), het officiële adviesorgaan van de gemeente als het gaat om het sociale domein. Met de komst van een nieuwe gemeenteraad afgelopen jaar, werd de kennismaking met raadsleden door de negen MAR-leden gebruikt om hun nieuwe beeldmerk te presenteren.

Voorzitter van de MAR, Barend van Beusekom, liet weten dat de MAR zich inzet om de belangen van alle inwoners in onze gemeente te vertegenwoordigen, die op de een of andere manier aangewezen zijn op de voorzieningen en regelingen binnen het sociale domein. Daarbij hebben de negen leden zich verdeeld over drie thema’s. Het gaat daarbij om zaken die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (werk en inkomen) en Jeugdzorg. Een breed terrein dus. Over deze onderwerpen adviseert de MAR het college van burgemeester en wethouders. Vaak gevraagd, maar ook in toenemende mate op eigen initiatief (dus ongevraagd).

Onafhankelijk advies

De MAR is een onafhankelijk adviesorgaan dat bestaat uit een voorzitter, acht leden en een secretariële ondersteuner. De heer Van Beusekom liet weten dat in de afgelopen jaren veel energie is gestoken in het contact met de betrokken beleidsambtenaren. Dit heeft z’n vruchten afgeworpen. En ook met allerlei organisaties, hulpverleners en cliënten wordt steeds intensiever contacten onderhouden. Zo heeft de MAR in de afgelopen 3 jaar 12 gevraagde en 8 ongevraagde adviezen uitgebracht. Maar ook buiten deze officiële adviezen om zijn er waardevolle contacten geweest met gemeente en organisaties. 

Nieuwe website 

Een van de speerpunten van de adviesraad dit jaar is om het werk van de MAR beter en breder over het voetlicht te brengen. Een nieuw fris beeldmerk is hiervoor ontworpen. En via de vernieuwde website www.marbrummen.nl kan iedereen de activiteiten en ook de uitgebrachte adviezen van de MAR lezen. Ook via persberichten hoopt de MAR haar bekendheid te vergroten. Inwoners die een vraag hebben voor de MAR, kunnen dit eenvoudig doen via de website of het mailadres info@marbrummen.nl. De MAR is immers als adviesorgaan erg benieuwd wat ervaringen van cliënten, hulpverleners en organisaties zijn in het sociaal domein. Met die informatie kan de raad immers nog beter haar waardevolle werk doen. 
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/adviesraad-mar-presenteert-logo-en-website