Ga naar de inhoud

APV Uitgelicht: Uitrit of inrit aanvragen of aanpassen

donderdag 7 februari 2019

Wilt u een ingang of uitgang voor voertuigen van of naar de openbare weg, voor bijvoorbeeld de toegang naar een garage? Dan heeft u daar een vergunning voor nodig. De afspraken daarover staan in de APV. 

Voor het aanleggen of veranderen van een inrit of uitrit heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. U krijgt de vergunning als uw aanvraag voldoet aan de Wegenwet, de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo) en de Algemene plaatselijke verordening (APV).

U krijgt de vergunning volgens de APV als:

  • er genoeg ruimte naast de woning is. Parkeren in de voortuin mag niet;
  • de beoogde in- of uitrit bij de woning maximaal 3 meter breed is. Voor bedrijven is dat maximaal 8 meter breed;
  • de in- of uitrit geen gevaar is voor het verkeer op de openbare weg;
  • er door de aanleg van de in- of uitrit geen openbare parkeerplaats verdwijnt;
  • het openbaar groen geen schade oploopt in de zin van dat er door wortels van bomen of struiken moet worden gegraven of deze moeten worden gekapt. Het  ‘groen’ is  immers van belang voor de uitstraling van de hele straat of de wijk;
  • u nog geen andere in- of uitrit heeft. 

Twee jaar de tijd om de in- of uitrit te maken

Na het verlenen van de vergunning heeft u twee jaar de tijd om de in- of uitrit te (laten) maken. Buiten de bebouwde kom mag u dat zelf doen. In de bebouwde kom doet de gemeente dat voor u. In beide gevallen zijn de kosten voor het maken van de uitweg voor u zelf. Lukt het niet om binnen de in- of uitrit binnen twee jaar te realiseren? Dan kunt u schriftelijk verlenging van de periode vragen. Geef daarbij de reden van verlenging aan. De verlening wordt alleen in bijzondere gevallen verleend. 

Over de APV

In de APV staan de gemeentelijke ‘spelregels’ over diverse, uiteenlopende onderwerpen die iedereen raken. Het gaat hierbij om de veiligheid op openbare plaatsen te bevorderen overlast te beperken.  Periodiek lichten we uit de APV verschillende onderwerpen toe die voor veel inwoners van belang zijn om te weten. Deze vindt u op onze pagina Verordeningen & Beleid.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/apv-uitgelicht-uitrit-of-inrit-aanvragen-of-aanpassen.html