Ga naar de inhoud

Begroting in één oogopslag 2020, ook online te lezen

vrijdag 8 november 2019

In één oogopslag een heldere uitleg over de gemeentelijke begroting voor het komende jaar? Vandaag kan dat, want in het Brummens en Eerbeeks Weekblad treft u deze week twee extra pagina's aan over de vorige week vastgestelde programmabegroting. Daarin leest u meer over de gemeentelijke inkomsten, uitgaven en speerpunten. Ook wordt er extra aandacht geschonken aan de achtergrond van de stijging van de lokale lasten. Door een stevige verhoging van de OZB krijgt de gemeente daardoor meer vet op de botten. Onze inwoners, bedrijven en toeristen betalen hieraan mee. De besloten stijging van de OZB zorgt ervoor dat de lokale lasten voor een gemiddeld gezin in 2020 vergelijkbaar zijn aan de lokale lasten die men in 2015 betaalde. Uiteraard kunt u de Begroting in één oogopslag ook online lezen. 

Het vaststellen van de begroting 2020 had overigens aardig wat voeten in aarde gehad. Begin dit jaar is het gemeentebestuur gestart met het project 'financieel gezond Brummen'. Als onderdeel van dat proces zijn inwoners bevraagd over de gemeentelijke financiën via het inwonerspanel Brummen Spreekt. De panelleden konden aangeven wat zij van de 130 gepresenteerde alternatieven om de gemeente Brummen weer financieel gezond te maken vonden. Deze inbreng is aan de orde geweest tijdens het debat in juni over de perspectiefnota 2020-2023. De gemeenteraad heeft het college toen richting meegegeven voor het opstellen van de programmabegroting. In de maanden die volgden is er door de gemeentelijke medewerkers en het college hard gewerkt aan een conceptbegroting. Deze is vorige week met zeven tekstwijzigingen vastgesteld. Maar niet nadat die avond de drie wethouders van het college, hun ontslag hadden aangeboden. 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/begroting-in-een-oogopslag-online.html