Ga naar de inhoud

Bestemmingsplan Vulcanusweg 1

donderdag 14 oktober 2021

Er is een bestemmingsplan opgesteld dat de bouw van een nieuwe Aldi Supermarkt mogelijk maakt op de locatie Vulcanusweg 1 te Brummen. Op deze locatie was voorheen Verrij Wonen gevestigd. Om verstandig om te gaan met het aanbod van supermarkten in het dorp Brummen, is in dit bestemmingsplan ook geregeld dat op de vertrek-locatie van de Aldi straks geen supermarkt meer mogelijk is. Voor die locatie, aan de Arnhemsestraat 50 te Brummen, wordt samen met een ontwikkelaar en in overleg met de buurtbewoners gezocht naar een geschikte invulling voor woningbouw.

Geen zienswijzen

Het bestemmingsplan heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen in reactie op dit ontwerpbestemmingsplan binnengekomen. De volgende stap in de procedure is nu, om het bestemmingsplan voor vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. Wat bijzonder is aan deze procedure, is dat initiatiefnemer Aldi ervoor gekozen heeft om tegelijk met het bestemmingsplan, ook de omgevingsvergunningprocedure te doorlopen.

Ontwerp en inrichting

De omgevingsvergunning voor het nieuwe Aldi pand heeft samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Het voordeel hiervan is dat direct duidelijk is hoe het gebouw er uit komt te zien en hoe het terrein wordt ingericht. Aan het ontwerp en de inrichting van het terrein is door Aldi veel aandacht besteed. Er zijn daarover veel gesprekken gevoerd met medewerkers van de gemeente Brummen, met de bewoners en gebruikers van de omgeving van het plangebied en met Het Gelders Genootschap. Het resultaat is een zorgvuldig ingepast duurzaam supermarktpand. Het plan gaat ook over de aanplant van groen. Bijvoorbeeld komen er bomen aan de kant van de Zutphensestraat om zo voor laanversterking te zorgen.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/bestemmingsplan-vulcanusweg-1.html