Ga naar de inhoud

Bewonersavonden WaardeVOL Brummen bieden vertrouwen

donderdag 28 november 2019

Ongeveer 100 inwoners verspreid over 2 dagen namen deel aan de bewonersavonden over WaardeVOL Brummen. In WaardeVOL Brummen gaat het om het aanpassen van de gebiedsinrichting om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en de natuur veerkrachtiger te maken. Vertrouwen geven in de aanpak was een van de doelen van de bijeenkomsten. De reacties van inwoners geven blijk dat dit vertrouwen er is.

De bijeenkomsten in de Vroolijke Frans waren verdeeld in 3 delen. Gestart werd met een terugblik op de opbrengst van eerdere avonden. Vervolgens waren er presentaties over de inrichtingskansen voor het landschap en watersysteem. De inrichtingskansen voor het landschap gaan over omgeving, beleving, biodiversiteit en klimaat. Wat betreft het watersysteem gaat het om wat haalbaar is rond het vasthouden van water, vernatten van percelen, grondwaterstanden en de effecten hiervan voor woningen, landbouw en natuur.

Groepsgesprekken

Daarna volgden er groepsgesprekken waarbij inwoners oplossingen inbrachten. De aanwezigen hadden bij aanmelding aangegeven over welk van de 4 deelgebieden zij wilden meepraten. Dat kwam goed tot uiting. Er ontstaat bijvoorbeeld meerwaarde in het gebied door de combinaties van oplossingen die beleving, biodiversiteit en het watersysteem moeten verbeteren. Er is ruimte voor deze inbreng. Hierbij staat wel vast dat er gronden zijn aangewezen waar natuur beschermd, hersteld en versterkt moet worden. Deze bijeenkomsten vormen de opmaat naar een inrichtingsschets voor het projectgebied. Het concept hiervoor wordt in het eerste kwartaal van 2020 verwacht. Het laatste kwartaal van 2020 moet de uitvoering starten in het eerste deelgebied.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/bewonersavonden-waardevol-brummen-bieden-vertrouwen.html