Ga naar de inhoud

Bewonersbijeenkomsten WaardeVOL Brummen

donderdag 8 november 2018

Samen inhoud geven aan het project WaardeVOL Brummen?! Dat kan! Op 26, 27 en 28 november worden hiervoor drie bewonersavonden georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met elkaar de ideeën, wensen en kansen in het projectgebied van WaardeVOL Brummen te bespreken. De Regiegroep wil graag samen met bewoners en grondeigenaren de vervolgaanpak van WaardeVOL Brummen bespreken. Ook u bent daarbij van harte welkom. 

Wat kunt u in grote lijnen verwachten van een bewonersbijeenkomst? Allereerst neemt Paul Opdam (Landschapsnetwerk Brummen) u mee in de aanpak die de Regiegroep gaat volgen voor het project. Aansluitend geeft een aantal inspirerende sprekers informatie over het gebied; landschap, watersysteem, biodiversiteit en klimaatverandering. Daarbij vertellen zij hoe het gebied is ontstaan, hoe we er nu voorstaan en wat we aan ontwikkelingen kunnen verwachten. Tot slot dagen de sprekers u uit om mee te denken over de toekomst van het projectgebied van WaardeVOL Brummen. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat is voor mij belangrijk, waar zie ik kansen, waarover heb ik zorgen en wat kan ik zelf doen? Dit geeft een basis om in vervolgbijeenkomsten hierop door te praten en dingen concreet te maken.

Locatie en aanmelden

De bijeenkomsten op 26 en 27 november worden gehouden in De Vroolijke Frans, Knoevenoordstraat 51, Brummen. En op 28 november in Concordia, Engelenburgerlaan 1, Brummen. Inloop: 19.15 uur, aanvang: 19.30 uur, einde: 22.00 uur.

Elke avond kent hetzelfde programma. U kunt zelf kiezen welke avond uw voorkeur heeft. Per avond is er ruimte voor maximaal 50 personen om het gesprek in kleine groepjes aan te kunnen gaan. Meld u zich dus vooraf aan via het formulier op de website van het Waterschap. Bij veel animo wordt er nog een bijeenkomst georganiseerd, zodat iedereen die wil mee kan praten. 

Over WaardeVOL Brummen

Het leefgebied met de kleine kernen Hall en Voorstonden is bijzonder voor mensen, dieren en planten. Om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, de leefomgeving te verbeteren en de natuur te versterken, zoeken de gemeente Brummen, provincie Gelderland en waterschap Vallei en Veluwe samen met inwoners en bedrijven naar oplossingen in het project WaardeVOL Brummen. Zodat inwoners kunnen genieten van het landschap, agrariërs kunnen blijven ondernemen en de natuur kan bloeien. 

De regiegroep

De Regiegroep (ontstaan na de bewonersavond van 15 mei jl.) adviseert over het te doorlopen proces, heeft oog voor het bij elkaar brengen van verschillende belangen en adviseert over de benodigde communicatie. De Regiegroep bestaat uit bewoners in het gebied, vertegenwoordigers van organisaties zoals Landschapsnetwerk, de Land en Tuinbouworganisatie en Natuurmonumenten. En ook de betrokken overheden, waterschap, gemeente en provincie.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/bewonersbijeenkomsten-waardevol-brummen.html