Ga naar de inhoud

Bouw tijdelijke woningen De Veldkant op schema

maandag 13 maart 2023

Als alles volgens planning verloopt worden komende donderdag 16 maart de eerste tijdelijke woningen geplaats op het perceel naast Sportpark De Veldkant in Eerbeek. Uiteindelijk worden er deze maand 16 appartementen geplaatst voor het huisvesten van de Oekra├»ners uit ABK-huis in Hall. Dit met het doel dat zij op 19 april kunnen verhuizen naar De Veldkant in Eerbeek. 

Op dit moment is het aannemersbedrijf Dostal Wegenbouw nog volop bezig met het uitvoeren van de grondwerkzaamheden. Denk aan het aanleggen van de toegangsweg, het aanleggen van de riolering, het ontgraven van de bouwkavels en het aanbrengen van straatwerk en verlichting. Deze werkzaamheden duren tot eind april. Via speciaal (nachtelijk) transport worden in twee fasen de 16 appartementen deze maand vanuit Estland naar Eerbeek getransporteerd. Direct aanwonenden van de Veldkantweg ontvangen over dit transport een brief. Dit omdat de gemeente voor die dagen heeft besloten een tijdelijk parkeerverbod in te stellen. 

Meer informatie

Tegen de verleende omgevingsvergunning voor het kappen van enkele bomen is geen bezwaar ingediend. Deze werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. Tegen de omgevingsvergunning voor het bouw- en woonrijp maken van het terrein is wel bezwaar gemaakt en voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter gevraagd. Over de procedure, de lopende werkzaamheden en de voorbereidingen voor de verhuizing is meer te lezen op deze speciale projectpagina op onze website
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/bouw-tijdelijke-woningen-de-veldkant-op-schema