Ga naar de inhoud

Bouwplannen? Check actuele 'Routekaart Wonen'

zaterdag 24 februari 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Routekaart Wonen geactualiseerd. Deze is in mei 2023 vastgesteld. Het document, waarin staat hoe de gemeente woningbouw wil stimuleren, is op een aantal punten aangepast. Deze aanpassing komt voort uit ervaringen met de uitvoering ervan in de afgelopen periode. Het gaat om een aantal praktische aanpassingen die bijdragen aan een duidelijk beleidsstuk en inwoners meer grip geven op de Routekaart Wonen. Bekijk hier alle actuele informatie over de Routekaart Wonen.

In de Routekaart Wonen staat hoe de gemeente Brummen in de komende jaren de woningbouw willen aansturen en versnellen. De Routekaart Wonen bevat ook het Toetsingskader Woningbouw. Met de routekaart zet de gemeente vijf concrete acties in gang:

  • versnellen en stroomlijnen van processen
  • Inzetten van instrumenten om te sturen op woningbouw
  • Toetsingskader voor woningbouw
  • Zoeken naar nieuwe locaties
  • Monitoren en bijsturen

Intakeformulier Woningbouw 

Ook is er een vernieuwde Intakeformulier Woningbouw. Dit formulier is bedoeld voor het realiseren van nieuwe woningen en geldt als uw principeverzoek aan de gemeente tot medewerking van plannen. Om aan te kunnen geven of we in principe medewerking willen geven aan woningbouwplannen, hebben wij een aantal gegevens nodig om te toetsen. Alleen een volledig ingevuld formulierkunnen wij goed beoordelen en in behandeling nemen. Een aanvraag wordt onder andere getoetst aan het Toetsingskader Woningbouw. 

Als u uw bestaande woning wilt verbouwen of uitbreiden, kijk dan op www.omgevingsloket.nl of u een omgevingsvergunning nodig hebt of neem contact op met de afdeling vergunningverlening.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/bouwplannen-check-actuele-routekaart-wonen