Ga naar de inhoud

B&W presenteren concept-perspectiefnota 2024-2027

vrijdag 19 mei 2023

Afgelopen dinsdag hebben burgemeester en wethouders de laatste hand gelegd aan de voorbereiding van de perspectiefnota 2024-2027. “Een document waarin we als gemeente onze ambities voor de komende jaren hebben staan. Dit aan de hand van de financiële mogelijkheden,” legt verantwoordelijk wethouder Financiën Steven van de Graaf uit. De gemeenteraad gaat in de komende weken de perspectiefnota bespreken. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen ook het document bestuderen en meningen aan de raadsleden meegeven. Het is de verwachting dat de gemeenteraad op donderdag 22 juni een besluit neemt over dit document. 

Het college heeft de gemeenteraad een perspectiefnota aangeboden die voor de eerste drie jaar financieel sluitend is. Dit betekent dat alle uitgaven die de gemeente doet, kunnen worden betaald door de inkomsten. Maar voor 2027 voorziet het college een tekort. “Dat is een bewuste keus,” legt wethouder Van de Graaf uit. “Er zijn namelijk veel onzekerheden. Kijk bijvoorbeeld naar het gemeentefonds, dat goed is voor twee derde van de inkomsten van een gemeente. Het rijk heeft aangekondigd de verdeling van deze gelden aan te passen. Dit pakt negatief uit voor Brummen. Maar ook op kortere termijn zijn er onzekerheden. We krijgen als gemeente te maken met hogere kosten voor salarissen van onze medewerkers. Dit als gevolg van het landelijk CAO-akkoord. En we hebben te maken met hoge inflatie. We weten op dit moment niet goed in welke mate deze hogere kosten worden gecompenseerd door meer geld van het rijk.” In de meicirculaire (die in juni verschijnt) informeert het rijk de gemeenten over de rijksuitkering voor de komende jaren. 

Ambities

Ondanks de onzekerheden is het college vastberaden om invulling te geven aan de ambities. “Die hebben wij in het coalitieakkoord vastgelegd,” licht de wethouder toe. “Wij willen 1.250 woningen bouwen voor onze inwoners, we blijven investeren in klimaat en duurzaamheid, in minder energieverbruik en in CO2-reductie. En er zijn grote opgaves in bestrijding van de armoede, jeugdzorg en opvang van vluchtelingen en statushouders. Maar we investeren ook volop in het centrum van Eerbeek en in het toerisme.”

Het opstellen van de perspectiefnota was voor het college passen en meten. “We hebben soms harde keuzes moeten maken om in de eerste drie jaar met een sluitende begroting te komen. Wij kunnen niet alle wensen honoreren.” Van de Graaf vervolgt: “Wij hebben onze reserves de afgelopen jaren behoorlijk kunnen versterken. Dat is heel belangrijk. Daardoor hebben we wat ruimte over om de belangrijkste zaken in het collegeprogramma in de komende jaren uit te kunnen voeren. En om extra mensen aan te trekken om de belangrijkste knelpunten aan te kunnen pakken.” 

Bespreking door de gemeenteraad

Op donderdag 8 juni bespreekt de gemeenteraad de perspectiefnota in een speciaal raadsforum. Ook de eerste bestuursrapportage over 2023 en de jaarstukken over 2022 liggen dan op de vergadertafel van de raadsleden. Iedereen kan en mag die avond vanaf 19.00 uur meepraten met de gemeenteraad over de gemeentelijke financiën. De besluitvorming over deze documenten vindt plaats op  22 juni. Om 16.00 uur start dan een extra lange vergadering, dat speciaal voor de besluitvorming over deze belangrijke documenten is gereserveerd. De concept-perspectiefnota 2024-2027 en de eerste bestuursrapportage 2023 kunt u lezen op deze speciale themapagina over de perspectiefnota.
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/bw-presenteren-concept-perspectiefnota-2024-2027