Ga naar de inhoud

College besluit tot maximering aantal evenementen in De Bhoele

dinsdag 30 juli 2019

Onlangs heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven om de overlast rondom De Bhoele zo veel mogelijk te voorkomen. In dat kader zijn al extra handhavingsacties georganiseerd wat betreft het toelaatbare geluidsniveau en het schenken van alcohol aan minderjarigen.

Ook is er een constructief gesprek geweest met de omwonenden. Burgemeester Van Hedel heeft verbetermogelijkheden bij hen opgehaald. De verschillende suggesties zullen door de gemeente, in samenwerking met  betrokken partijen, onderzocht worden.

De burgemeester heeft de omwonenden toegezegd dat in het Evenementenbeleid een maximering van het aantal vergunning plichtige evenementen in De Bhoele opgenomen zal worden.

Maximering

Het college heeft, naar aanleiding van die toezegging,  inmiddels  besloten om voor de sporthallen, dus zowel voor De Bhoele als voor de sporthal bij Rhienderoord, een zelfde maximering aan te houden als al voor de dorpspleinen geldt:

  • 10 x kleinschalig (tot 500 bezoekers en achtergrondmuziek;
  • 5 x grootschalig ( 500-7500 bezoekers, max. 80 dBA) 
  • 3 x zeer grootschalig (meer dan 7500 bezoekers max 85 dBA).

Bij de vaststelling van deze maxima is rekening gehouden met enerzijds de belangen van de omwonenden, anderzijds met de belangen van organisaties van evenementen. Als echter blijkt dat deze maximering onvoldoende effect heeft op het vermindering van de overlast, dan kan het college scherpere maximering in zowel het aantal evenementen als in  het geluidsniveau opnemen. 

Toetsing 

Aanvragen voor een evenementenvergunning zullen uiteraard als eerste getoetst worden aan de voorschriften van het geldende bestemmingsplan. Daarnaast zal bij beoordeling van een aanvraag bewaakt worden dat de evenementen verspreid over het jaar plaatsvinden.

Ten aanzien van activiteiten waar geen vergunning voor aangevraagd hoeft te worden, is afgesproken dat de gemeente en de politie controles zullen uitoefenen om overlast zo veel mogelijk te voorkomen.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/college-besluit-tot-maximering-aantal-evenementen-in-de-bhoele.html