Ga naar de inhoud

Coming Out Day: regenboog vlag in top

maandag 11 oktober 2021

Vandaag, maandag 11 oktober 2021, is het Internationale Coming Out Day. Dit laat de gemeente Brummen niet ongemerkt voorbijgaan, want de regenboogvlag is in de vroege ochtend voor de villa van het Brummense gemeentehuis gehesen. Burgemeester Alex van Hedel: “We vinden het belangrijk om vandaag de regenboogvlag in de top van onze vlaggenmast te hijsen. Hiermee maken we zichtbaar dat we aandacht hebben voor ieder mens, ongeacht hun seksuele oriëntatie of economische, culturele of etnische achtergrond. We laten zien dat ieder mens in vrijheid zichzelf mag zijn.”

Door het hijsen van de regenboogvlag draagt de gemeente uit dat iedereen in vrijheid zichzelf kan zijn. De burgemeester hierover: "Mensen kunnen om verschillende redenen worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving. Bijvoorbeeld door een beperking, hun leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Maar ook door armoede of laaggeletterdheid." Het werken aan een inclusieve samenleving vraagt aandacht, stelt Van Hedel vast. Hij denkt hierbij vooral aan het belang van zichtbaarheid, voorlichting en informatie. "Brummen is sinds 2016 een regenbooggemeente. Dit betekent dat er niet alleen jaarlijks op 11 oktober aandacht is voor dit belangrijke onderwerp. Zo hebben de professionals van Team voor Elkaar een belangrijke signalerende en ondersteunende rol als het gaat om LHBTI’ers in onze gemeente. Zij komen bij veel mensen thuis en hebben een persoonlijk contact met inwoners. Ze zijn getraind als het gaat om het signaleren van achterstelling en discriminatie en zijn ook geschoold in het doorverwijzen naar de juiste begeleidende instantie. Team voor Elkaar speelt daarmee een belangrijke rol om de gemeentelijke ambitie als regenbooggemeente waar te maken. Dit met het oog op het bevorderen van acceptatie en het voorkomen van uitsluiting van deze groep inwoners."

Geen discriminatie

Een ander belangrijk hulpmiddel volgens de burgemeester is het meldpunt voor discriminatie. "Wij zijn aangesloten bij het antidiscriminatiebureau Art.1 Noord- en Oost Gelderland. Deze instantie is er om discriminatie in onze regio te voorkomen en te bestrijden. De medewerkers van Art.1 NOG geven bijvoorbeeld voorlichting, gastlessen en workshops op scholen en bij bedrijven en maatschappelijke organisaties. Iedereen kan bij Art.1 NOG melden wanneer hij of zij zich gediscrimineerd voelt of getuige is geweest van discriminatie. En denk bij discriminatie niet alleen aan racisme, maar ook aan ongelijke behandeling op grond van zaken als leeftijd, sekse, seksuele geaardheid, nationaliteit, handicap, chronische ziekte, godsdienst of levensovertuiging." Discriminatie kunt u eenvoudig melden via de website, mailadres info@art1no-gelderland.nl en telefoonnummer (0900) 23 54 354. Art1. NOG helpt en ondersteunt iedereen die in onze regio in aanraking komt met discriminatie. De hulp van Art.1 NOG is helemaal gratis.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/coming-out-day-regenboog-vlag-in-top.html