Ga naar de inhoud

Communicatiebeleidskader 2019

woensdag 31 juli 2019

Het college heeft op 30 juli besloten in te stemmen met het communicatiebeleidskader 2019 en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

De huidige communicatiebeleidsnota van onze gemeente Brummen dateert uit 2011. Sinds die tijd is er veel veranderd. In onze organisatie en in het contact met inwoners, organisaties en bedrijven. Maar ook als het gaat om communicatiemiddelen. Het communicatiebeleidskader 2019 geeft helder inzicht in wat onze gemeentelijke doel en visie is. Dit gaat over veel terreinen en processen. Het raakt ook alle medewerkers en bestuurders. In 2019 en 2020 besteden we extra aandacht aan onder andere het verbeteren van de digitale toegankelijkheid, beleidsadvisering en de participatiewijzer. Ook maken we werk van Heldere taal (het schrijven van heldere brieven, e-mails, adviezen en (raads)voorstellen), het stroomlijnen van communicatie via nieuwe media en het bijhouden van de  vereisten voor crisiscommunicatie. 

Bijlagen:

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/communicatiebeleidskader-2019.html