Ga naar de inhoud

Concept woonzorgvisie ter inzage t/m 14 mei

vrijdag 30 april 2021

Om in te spelen op de veranderingen op het gebied van wonen en zorg, werkt de gemeente Brummen aan een woonzorgvisie. Het concept ligt de komende twee weken ter inzage. Iedereen kan tot en met 14 mei 2021 reageren.

In de concept-woonzorgvisie staat de visie van de gemeente Brummen op het gebied van wonen, zorg en welzijn en de ambitie tot 2030. En aanbevelingen om de ambitie te realiseren.

Interactief

De woonzorgvisie komt tot stand in een interactief proces met partners, zoals het zorgkantoor, huisartsen, zorg- en thuiszorgorganisaties, welzijnsorganisatie, woningcorporatie, inwoners en gemeenteraad. Voor de woonzorgvisie is een analyse gemaakt van de lokale opgaven voor wonen, zorg en welzijn. De resultaten van de analyse zijn met de partners geduid en verwerkt in de concept-woonzorgvisie.

Inspraak

Van 30 april t/m 14 mei ligt de concept-woonzorgvisie ter inzage. Inwoners en partners hebben dan de gelegenheid hierop te reageren. U vindt het concept op de speciale pagina over de woonzorgvisie. Hier is ook het analyserapport en de samenvatting van dit rapport te vinden. U kunt de concept-woonzorgvisie ook inzien bij de balie van het gemeentehuis tijdens openingstijden.

Uw reactie

Op- of aanmerkingen, suggesties of tekstvoorstellen kunt u sturen naar de gemeente Brummen, t.a.v. beleidsmedewerker maatschappelijke ondersteuning Marco van Driel. U kunt uw reactie afgeven bij de balie van het gemeentehuis of mailen naar: m.vandriel@brummen.nl
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/concept-woonzorgvisie-ter-inzage.html