Ga naar de inhoud

Continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders

maandag 27 april 2020

De ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen vragen veel van ons allemaal. In het bijzonder van zorgorganisaties en zorgprofessionals. Professionals leveren in korte tijd een forse inspanning om de noodzakelijke voorzieningen voor mensen met een ondersteunings- of zorgbehoefte open te houden. Dienstverlening wordt zoveel als mogelijk aangepast om fysiek contact te beperken. Eerder al presenteerden de acht gemeenten in de Zorgregio een tijdelijke regeling waarin de werkafspraken staan over het declareren van zorgkosten in deze bijzondere tijd. Inmiddels is er een definitieve en uitgebreidere regeling opgesteld, met de titel 'werkwijze continuïteitsbijdrage' en is er een aanvraagformulier beschikbaar. 

Ook voor onze gemeente is het belangrijk dat zorg- en welzijnsorganisaties continuïteit van zorg en ondersteuning kunnen blijven garanderen. En dat ze professionals in kunnen zetten daar waar dat nu het meest nodig is. In aansluiting op de afspraken tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de rijksoverheid dragen ook de gemeenten in de Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe bij om de problemen het hoofd te bieden. Uitgangspunt is de oproep aan zorgaanbieders om de zorg zoveel als mogelijk, al dan niet op alternatieve wijze, door te laten gaan. Er kan een categorie resteren waarbij zorgverlening als gevolg van het coronavirus niet meer mogelijk is. Landelijk is de afspraak gemaakt dat het in standhouden van het zorglandschap ook in deze fase van cruciaal belang is. Dit betekent dat financiële problemen (het niet meer kunnen betalen van kosten door weggevallen van de omzet) als gevolg van de coronacrisis bij aanbieders voorkomen moeten worden door het bieden van een omzetgarantie.

Zorgaanbieders kunnen een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen, in ieder geval voor de periode van 12 maart tot 1 juni 2020. De regeling geldt voor de gecontracteerde zorgaanbieders Wmo, Jeugd en Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang in onze gemeente, niet voor leveranciers van hulpmiddelen en vervoersaanbieders. Verder is de regeling van toepassing van 12 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 en kan worden verlengd. Dit zolang aanvullende bepalingen noodzakelijk zijn in verband met het coronavirus. Het meest actuele nieuws over het coronavirus vinden zorgaanbieders op de regionale website www.zorgregiomijov.nl.

Interessante webinar

Op donderdag 30 april kunnen zorgaanbieders ook deelnemen aan een webinar over de continuïteitsbijdrage. Er is dan gelegenheid om vragen te stellen. Zorgaanbieders kunnen zich via deze website aanmelden.

 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/continuiteitsbijdrage-beschikbaar-voor-zorgaanbieders.html