Ga naar de inhoud

Coördinatiebesluit uitbreiding Plus Eerbeek

donderdag 22 juli 2021

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de procedure voor een bestemmingsplanherziening en omgevingsvergunning voor een ontwikkeling in Eerbeek te bundelen. Het gaat om de uitbreiding van de Plus supermarkt en het realiseren van enkele winkelruimten aan de Stuijvenburchstraat 107a. Wanneer de raad na het zomerreces instemt met dit zogenoemde coördinatiebesluit, kan de initiatiefnemer de noodzakelijke procedure efficiënt doorlopen.

Het college stelt vast dat deze ontwikkeling aan De Wasacker en Stuijvenburchstraat past binnen de visie die er voor het centrum in Eerbeek ligt. Ook de rechtsbescherming is niet in het geding. Deze wordt gebundeld en beroep is mogelijk bij de Raad van State. 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/cooerdinatiebesluit-uitbreiding-plus-eerbeek.html