Ga naar de inhoud

Coronanieuwsbrief voor ondernemers

donderdag 30 april 2020

We zitten in de week voorafgaande aan het herinneren, herdenken en vieren wat ons 75 jaar geleden is overkomen. Na een periode van 5 jaar bezetting was ons land eindelijk weer vrij. Wij weten ondertussen zelf ook een beetje hoe het voelt om beperkt te worden in onze vrijheid. Vrijheid om te bewegen en te ondernemen. Voorzichtig denken we weer aan ‘opstarten’ na de beperkende maatregelen. Het kabinet wil niet in één keer, maar ‘stap voor stap’ naar versoepeling van de getroffen coronamaatregelen. In de woorden van Den Haag: “Het loket gaat zeker niet in één keer open. Er zal maatwerk nodig zijn om aan de 1,5 meter-samenleving te voldoen.”

Met u ben ik vol verwachting over de vrijheid die wij straks weer mogen ervaren. Wij willen u ook hierbij ondersteunen om zo goed als mogelijk tot het maatwerk van de 1,5 meter-samenleving te komen.

Vooruitlopend hierop zijn onderstaande berichten goed om u alvast mee te geven.

Met vriendelijke groet en een goede gezondheid gewenst,

Ine van Burgsteden

Wethouder Financiën, Economische Zaken, Toerisme, Mobiliteit gemeente Brummen

Verdere uitbreiding en versoepeling landelijke regelingen voor ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan en vereenvoudigt de voorwaarden van sommige regelingen. Kijk hier voor meer informatie over de wijzigingen binnen deze regelingen.

De KVK Corona regelingencheck is vernieuwd

Op basis van een paar vragen, krijgt u inzicht in de regelingen die mogelijk op uw bedrijf van toepassing zijn. Via deze link kunt u de regelingencheck doorlopen

Tozo-regeling: wees voorzichtig met inschakelen ‘adviseurs’

Ook een groot aantal ondernemers in onze gemeente weet gelukkig de weg naar de Tozo-regeling te vinden. Op dit moment zijn er echter bedrijven en tussenpersonen actief die ondernemers benaderen met de aanbieding hulp te bieden bij het aanvragen van de Tozo-regeling. Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Het doen van de aanvraag is niet moeilijk en een tussenpersoon is echt niet nodig. Heeft u toch vragen, dan helpen de medewerkers van het Steunpunt Geld en Administratie u met alle plezier. En kosteloos. Het steunpunt is op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur bereikbaar via telefoonnummer  0575 - 56 19 88.

Foutieve aanmaning gemeentelijke belastingen

Brummen heeft de uitvoering van de belastingen bij het bedrijf Canock Chase neergelegd. Door een fout hebben sommige ondernemers die om uitstel van betaling hadden gevraagd een aanmaning van dit bedrijf ontvangen, Als u uitstel heeft aangevraagd, en toch een aanmaning heeft ontvangen, dan kunt u deze aanmaning als niet verstuurd beschouwen. Onze excuses hiervoor. Kijk op deze pagina als u uitstel wilt aanvragen (maximaal 3 maanden) voor de betaling van gemeentelijke belastingen.

Ondernemerspanel

Met een korte vragenlijst willen VNO-NCW Midden, MKB Nederland Midden, de provincie Gelderland en Oost NL inzicht krijgen in de impact van de coronacrisis op u als ondernemer. De resultaten worden gebruikt om (lokale) overheid te informeren over de behoefte en optimalisering van de hulpmaatregelen om u als ondernemer te ondersteunen. Tot 3 mei wordt het eerste panel uitgevoerd. Lees meer en vul de vragenlijst in (duurt maximaal 10 minuten).

Platform NL werkt door actief voor vraag naar personeel in (cruciale) functies

Er zijn op dit moment ook sectoren die zitten te springen om mensen. Mede in opdracht van het ministerie van SZW is een platform ontwikkeld voor het bijeenbrengen van vraag en aanbod. Het platform heet NLwerktdoor.nl en is nu in de lucht. Werkgevers kunnen hier terecht met hun vraag en hun aanbod naar personeel in (cruciale) functies. Ook worden meerdere regionale en sectorale initiatieven die ontstaan met elkaar verbonden.

Criteria Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers bekend

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Meer informatie over de criteria en aanvragen van de Corona-Overbruggingslening vindt u hier. 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/coronanieuwsbrief-voor-ondernemers.html