Ga naar de inhoud

Cultureel aanbod op basisscholen voortgezet

donderdag 22 juli 2021

Het convenant Cultuureducatie, wat door alle schoolbesturen en Stichting Welzijn Brummen in 2019 werd ondertekend, is met één jaar verlengd. Dit betekent dat ook het komend jaar kinderen op Brummense basisscholen kennis kunnen maken met bijvoorbeeld dans, muziek of cultureel erfgoed. Het college van burgemeester en wethouders besloot vorige week om het convenant tot en met 31 juli 2022 te verlengen.

Tevreden over samenwerking

In 2019 sloten alle schoolbesturen en Stichting Welzijn Brummen een tweejarig convenant Cultuureducatie af. Omdat dit bestaande convenant in 2021 verloopt, is het onlangs met alle betrokken partijen geëvalueerd. Er is grote tevredenheid over de samenwerking met de combinatiefunctionarissen Cultuur, in dienst van Stichting Welzijn Brummen. Ook over het brede aanbod dat samen met de scholen is opgesteld, is het enthousiasme groot. De combinatiefunctionarissen hebben een actieve rol bij het samenstellen van het culturele jaarprogramma op de basisscholen.

Belang van cultuureducatie

Wethouder Ingrid Timmer: ‘Cultuureducatie is belangrijk en draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Het is daarom goed dat cultuureducatie op de basisscholen een vast plek krijgt, zodat ieder kind op de basisschool kennis kan maken met allerlei vormen van cultuureducatie. Dit zijn activiteiten als dans, muziek, beeldende kunst, drama, literatuur, media en cultureel erfgoed. Ook een bezoek aan een theater of museum hoort hierbij.’

Binnenkort wordt gestart met het opstellen van een cultuurvisie, waarvan het convenant onderdeel uitmaakt. Om te voorkomen dat met de komst van een cultuurvisie het lokale convenant aangepast moet worden, is bewust geen meerjarig convenant afgesloten.
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/cultureel-aanbod-op-basisscholen-voortgezet.html