Ga naar de inhoud

Denk mee over het gebiedsplan

dinsdag 23 november 2021

Alle Brummense boeren (en andere geïnteresseerden) opgelet: dit is uw kans om mee te denken over de gebieden in onze gemeente. Binnenkort starten we met een gebiedsproces om samen tot een gebiedsplan voor Brummen te komen. Voor de ontwikkeling van landbouw in relatie tot natuur, landschap, klimaat en stikstof.

Brummen ligt geheel in de overgangszone van Natura 2000-gebied en is aangemerkt als NIL kerngebied. Voor de realisatie van het gebiedsplan komt in 2022 budget vrij vanuit het programma Agrifood en vanuit de Gelderse Maatregelen Stikstof van de provincie. Dit budget is bedoeld om agrariërs financieel te ondersteunen, zodat zij hun bedrijfsvoering meer natuurinclusief kunnen maken. 

Het gebiedsproces is een mooie kans om samen deze opgaven aan te pakken. We nodigen alle Brummense boeren, en andere geïnteresseerden, uit voor een van de drie bijeenkomsten. Deze houden we per deelgebied: Brummen Noord, WaardeVOL Brummen en Brummen zuid.

  • WaardeVOL Brummen: 6 december 2021 om 10.30-12.00 uur, bij De Vroolijke Frans
  • Brummen Zuid: 13 december 2021 om 10.30-12.00 uur, bij De Vroolijke Frans
  • Brummen Noord: 13 december 2021 om 13.30-15.00 uur, bij De Vroolijke Frans

Komt u ook? Meld u dan nu aan door een mail te sturen naar info@happyland.nl.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/denk-mee-over-het-gebiedsplan.html