Ga naar de inhoud

Donderdag 1 december: twee raadsfora

zaterdag 19 november 2022

In de laatste vergadermaand van dit jaar bespreekt de Brummense gemeenteraad weer diverse uiteenlopende onderwerpen. Over 6 raadsvoorstellen wordt een oordeel gevraagd. Deze worden voor besproken tijdens 2 raadsfora op donderdag 1 december. Die avond informeert het college de raadsleden ook over 2 andere belangrijke onderwerpen. De besluitvormende raadsvergadering is 2 weken later, namelijk op donderdagavond 15 december. Evenals de besluitvormende vergadering zijn forumbijeenkomst openbaar. Het forum Bestuur en Fysieke Leefomgeving begint om 19.00 uur in de raadszaal. Een uur later begint in een andere vergaderruimte het forum Sociaal Domein. Bekijk hier de agenda's en bijhorende stukken.

Het forum ‘Bestuur en Fysieke Leefomgeving’ begint met enkele vaste agendapunten zoals de lijst met ingekomen stukken en de mogelijkheid voor inwoners om in te spreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Ook geven de collegeleden het laatste nieuws uit de gemeentelijke regelingen waaraan de gemeente Brummen deel neemt. Aansluitend komen er 4 inhoudelijke raadsvoorstellen aan bod. Zo bespreekt de raad de belastingverordeningen voor het jaar 2023 en een voorstel om de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) op een aantal punten te vernieuwen. Daarnaast staat het bestemmingsplan voor het perceel Dovenkampweg 3-5 in Empe op de agenda. Tot slot buigen de raadsleden zich over het raadsvoorstel om een programma gemeentelijk programma Water en Riolering vast te stellen. 

Het forum Sociaal Domein krijgt twee belangrijke raadsvoorstellen onder ogen. Een daarvan is de aanpassing van het minimabeleid vanaf 2023, waardoor meer huishoudens in aanmerking kunnen voor gemeentelijke minimaregelingen. Ook bespreekt de raad het voorstel voor een convenant voor regionale samenwerking op het gebied van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MO/BW) in de regio Oost-Veluwe. Dit forum start om 20.00 uur echter met twee informerende onderwerpen. Zo licht wethouder Timmer de raadsleden in over de voortgang van het opstellen van een nieuw Integraal Huisvestingsplan. Wethouder van Klinken praat de forumleden bij over de strekking van de raadsinformatiebrief over de aanpak van energiearmoede. 

Meepraten? Dat kan!  

Als inwoner kunt u meepraten tijdens de fora. Dit kan over onderwerpen of voorstellen die op de agenda staan. Maar ook kunt u een onderwerp aan de orde stellen dat niet op de agenda van het forum staat. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om mee te praten, geef dit dan door aan de griffie van de raad. Doe dit via mailadres griffie@brummen.nl of telefoonnummer (0575) 56 85 31.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/donderdag-1-december-twee-raadsfora.html