Ga naar de inhoud

Donderdag: belangrijke voorstellen bij raadsfora

dinsdag 4 juni 2019

Donderdagavond vinden de reguliere forumvergaderingen plaats in het Brummense gemeentehuis. Tijdens deze twee bijeenkomsten wordt de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 20 juni voorbereid. Naast de vaste agendapunten komen in beide fora in totaal elf raadvoorstellen aan bod! U bent weer van harte welkom om de fora in het gemeentehuis in Brummen bij te wonen. Beide fora beginnen om 20.00 uur. 

Het forum Ruimte bespreekt vier inhoudelijke onderwerpen. Zo staat het raadsvoorstel rondom het zonnepark aan de Oude Zutphenseweg in Hall op de agenda. De raad wordt gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Achterliggende stukken zijn onder andere de reactienota, het nieuwe inrichtingsplan en de ruimtelijke onderbouwing. Ook buigen de raadsleden zich over de subsidieaanvraag voor het landschapscontract van de gemeente met de provincie voor de komende vier jaar en bespreken de volksvertegenwoordigers het voorstel om budget beschikbaar te stellen om de veiligheid van fietsers op de Boshoffweg in Eerbeek te verbeteren. Tot slot komt het raadsvoorstel aan bod om de gemeentelijke gebouwen te verduurzamen door middel van een zogenoemde Energy Service Company (ESCo).

Het gecombineerde forum Samenleving/Bestuur/FinanciĆ«n bespreekt zeven raadsvoorstellen, waaronder de gemeentelijke jaarstukken over 2018 en de meerjarenprognose van de grondexploitaties. Ook staat de notitie over de toekomst van Stichting Sportkompas op de agenda, evenals enkele financiĆ«le documenten van samenwerkingspartners aan bod, zoals de begrotingen van PlusOV, Stedendriehoek en GGD Noord- en Oost Gelderland. Tot slot buigt de raad zich over een voorstel om ontheffing te verlenen aan wethouder Pierik van de verplichting om woonachtig te zijn in onze gemeente. 

Gezamenlijke start 

Beide raadsfora beginnen donderdagavond om 20.00 uur met een gezamenlijk gedeelte. De gebruikelijke vaste agendapunten komen dan aan bod. Denk hierbij aan de mogelijkheid van inwoners om een onderwerp te bespreken dat niet op de agenda staat, de actieve informatieverstrekking door de portefeuillehouders en de algemene vragenronde. Ook staat de lijst van ingekomen en te verzenden stukken op de agenda. De agenda van beide fora met de achterliggende stukken kunt u raadplegen op de pagina Gemeenteraad.  

Meepraten? Dat kan!  

Als inwoner kunt u meepraten tijdens een raadsforum. Dit kan over onderwerpen of voorstellen die op de agenda staan. Maar ook kunt u een onderwerp aan de orde stellen dat niet op de agenda van het forum staat. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om mee te praten, dan is het verstandig dit vooraf te melden bij de griffie van de gemeenteraad. Deze is bereikbaar via mailadres griffie@brummen.nl.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/donderdag-belangrijke-voorstellen-bij-raadsfora.html