Ga naar de inhoud

Donderdagavond 19 uur: raadsforum over begroting

maandag 7 oktober 2019

Hoe zit het met de inkomsten en uitgaven van de gemeente Brummen? Deze vraag staat centraal tijdens een speciaal forum op donderdagavond 10 oktober 2019 in de raadzaal van het Brummense gemeentehuis. Iedereen kan dan reageren op de concept-programmabegroting voor het jaar 2020; het financiƫle huishoudboekje van de gemeente Brummen. Ook buigt het forum zich over de tweede bestuursrapportage over het lopende begrotingsjaar 2019. Het forum vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Brummen en begint om 19.00 uur.

In de programmabegroting staat voor welke activiteiten en doelstellingen de gemeente geld beschikbaar stelt. Het is de taak van de gemeenteraad als hoogste orgaan binnen een gemeente om de begroting vast te stellen. Om iedereen de gelegenheid te geven mee te praten en in te spreken, vindt eerst een forumbijeenkomst plaats. Vanzelfsprekend hebben de raadsleden dan ook alle gelegenheid om de leden van het college vragen te stellen. Vervolgens brandt tijdens de begrotingsraad op donderdag 31 oktober het echte debat los. Deze raadsvergadering begint die dag al om 16.00 uur in de raadzaal. Naar verwachting stelt de raad dan op het eind van die avond de programmabegroting, al dan niet met wijzigingsvoorstellen (amendementen) en opdrachten aan het college (moties) vast.

Meepraten? Dat kan! 

Als inwoner kunt u meepraten tijdens de fora. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om mee te praten, dan is het verstandig dit vooraf te melden bij de griffie van de gemeenteraad. Deze is bereikbaar via mailadres griffie@brummen.nl en het telefoonnummer (0575) 56 85 97. Meer informatie over de agenda en de stukken leest u op deze pagina.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/donderdagavond-19-uur-raadsforum-over-begroting.html