Ga naar de inhoud

Donderdagavond: inloopbijeenkomst FBE

woensdag 11 mei 2022

Donderdag 12 mei tussen 19 en 21 uur is er een nieuwe inloopbijeenkomst over het project Folding Boxboard Eerbeek (FBE). Tijdens deze inloopbijeenkomst kunt u zich door medewerkers van het programma Eerbeek Loenen 2030 laten informeren over de stand van zaken van dit project en hoort het programmateam graag uw mening over de inrichting van de nieuwe weg, de groenzone bij ’t Haagje, de Poelkampstraat en de directe omgeving van het fabrieksterrein. Ook komt het schetsontwerp voor de verlegging van de Eerbeekse Beek door de Volmolenweg en Coldenhovenseweg aan bod. Belangstellenden zijn van harte welkom in De Korenmolen in Eerbeek.  

De informatie die aan bod komt bij de bijeenkomst op 12 mei, is te vinden op de pagina Folding Boxboard Eerbeek van de programmawebsite www.eerbeekloenen2030.nl. Bent u niet in de gelegenheid om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn? Aandachtspunten, wensen en opmerkingen kunnen tot 23 mei 2022 via het reactieformulier op deze website worden doorgeven. 

Aandachtspunten zijn meegenomen

In december 2021 zijn de eerste schetstekeningen van de nieuwe weg langs ‘t Haagje en de inrichting van het terrein van FBE gepresenteerd. Vanuit de samenleving zijn toen onder andere aandachtspunten meegegeven voor de ligging van de nieuwe weg, geluidswanden en de inrichting van wegen die aansluiten op de nieuwe weg. Deze aandachtspunten zijn afgewogen en meegenomen in onderzoeken en het verdere ontwerp.

Geef uw mening

De ligging van de nieuwe weg ligt vast. Duidelijk is ook dat geluidswanden goed bijdragen om geluidsoverlast van de nieuwe weg te beperken. Er is ook een aantal zaken dat nog niet vastligt. Over sommige zaken willen we graag uw mening horen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inrichting van de nieuwe weg, de groenzone langs ’t Haagje en de Poelkampstraat en de directe omgeving van het fabrieksterrein. De aandachtpunten die u meegeeft verwerkt het programmateam Eerbeek-Loenen 2030 weer zo veel als mogelijk in de ontwerpen en het ontwerp-inpassingsplan. Deze stukken worden waarschijnlijk in september ter visie gelegd.  

Vrije inloop

De inloopbijeenkomst is in De Korenmolen aan de Kanaalweg 3 in Eerbeek. In de zaal is er per thema een informatiestand. U kunt tussen 19.00 en 21.00 uur met de specialisten in gesprek. Het is niet nodig om vooraf aan te melden voor de inloopbijeenkomst.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/donderdagavond-inloopbijeenkomst-fbe-eerbeek.html