Ga naar de inhoud

Ecologisch beheer van bermen en sloten

woensdag 17 mei 2023

In onze gemeente wordt dit jaar gestart met ecologisch beheren van zo'n 20 procent van de gemeentelijke bermen en sloten. Het doel hiervan is om de biodiversiteit te vergroten. In de komende 5 jaar wil de gemeente dit uitbreiden naar alle bermen en sloten die hier kansrijk voor zijn. Volgende week starten we met de eerste maaironde.

Meer biodiversiteit

Het nieuwe ecologisch beleid verschilt van het oude beleid. Bermen en sloten die ecologisch beheerd worden maaien we per maaironde niet helemaal. We laten 20-30% staan. De niet-gemaaide delen van de bermen en sloten worden gebruikt als schuil- en voortplantingsgelegenheid en voedsel voor diverse soorten dieren en insecten. Dit zorgt voor meer diversiteit in plantensoorten, doordat planten langer kunnen bloeien en zaad kunnen verspreiden. Het maaisel wordt na het maaien afgevoerd in de ecologische bermen, waardoor er geleidelijk minder gras groeit en meer verschillende bloeiende planten kunnen groeien.

Verkeersveiligheid

Het beleid heeft natuurlijk ook aandacht voor verkeersveiligheid. Om deze te waarborgen maait de gemeente drie keer per jaar langs wegen en fietspaden een strook van één meter breed. Ook worden uitzichthoeken op kruisingen en splitsingen drie keer per jaar kort gemaaid.

Maaisel afvoeren

De bermen die we nog niet ecologisch beheren, worden net zoals voorheen gemaaid met een klepelmaaier en het maaisel wordt daar niet afgevoerd. Maaisel uit alle sloten wordt altijd afgevoerd. We willen nog benadrukken dat het niet gaat om slechter onderhouden van bermen. Ecologische bermen vragen juist meer inzet doordat bijvoorbeeld het maaisel afgevoerd moet worden. Dit deden we voorheen niet.

Help je mee?

We willen inwoners verzoeken om niet meer zelf de gemeentelijke berm te maaien. Dit om mee te werken aan het versterken van de biodiversiteit. Dank aan de vrijwilligers van Landschapsnetwerk Brummen en IVN Eerbeek. Zij hebben met inbreng van hun expertise en enthousiasme ons geholpen om de eerste mooie stappen te kunnen zetten in het ecologisch beheren van onze openbare ruimte.
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/ecologisch-beheer-van-bermen-en-sloten