Ga naar de inhoud

Een veilige gemeente: helpt u ook mee?

vrijdag 14 januari 2022

Samen met bijvoorbeeld politie, brandweer, Omgevingsdienst en waterschap doen we onze uiterste best om onze gemeente veilig te houden. Daarom hebben we met deze instanties de afgelopen maanden verschillende zaken opgepakt.

Donkere dagen offensief

In het najaar van 2021 hebben we samen met de politie in de kernen Brummen en Eerbeek de campagne ‘Maak het ze niet te makkelijk’ onder de aandacht gebracht. Dat was een onderdeel van het jaarlijkse Donkere Dagen Offensief. Diverse tuinen/ schuurtjes konden we helaas ongezien binnenkomen. Vaak zagen we dat ramen / deuren open stonden, terwijl de bewoners niet thuis waren. Opvallend was dat bij veel panden de ladders in de tuin klaar lagen.  Zo maak je het dieven dus wel heel makkelijk om binnen te komen. Bewoners die thuis bleken te zijn hebben we hierop gewezen. Bij woningen waar niemand thuis was hebben we een folder achtergelaten met tips. Meer weten? Kijk op maakhetzeniettemakkelijk.nl

Groene nacht 

Criminelen (onderwereld) maken gebruik van diensten van de ‘gewone’ samenleving (bovenwereld). Denk daarbij aan gemeentelijke vergunningen, distributie door bedrijven en huisvesting misbruiken voor illegale praktijken zoals mensenhandel, hennepkwekerijen en witwassen. Criminelen beïnvloeden zo onze samenleving. Hierdoor raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit heet ook wel ondermijning. Het buitengebied van de gemeente Brummen is volgens onderzoek mogelijk een ideale omgeving voor ondermijning. Dit komt onder andere door de het leegstaan van agrarische gebouwen en de noodlijdende situatie waarin sommige boerenbedrijven zitten. Veel boeren en andere ondernemers in het buitengebied hebben moeite om het hoofd boven water te houden tijdens de coronacrisis. Criminelen zien dit ook en proberen juist in deze tijd hun slag te slaan. Door de grootte van het buitengebied is het lastig om goed zicht te krijgen op de situaties. Door integrale controles willen wij het zicht op het buitengebied verbeteren.

In het najaar hebben we weer een integrale controle gehouden. Samen met onder andere Politie, Waterschap en Wildbeheer zijn we in de avonduurtjes het buitengebied in getrokken. Op verschillende plekken in de gemeente waren er verkeerscontroles. Ook hebben we met onherkenbare voertuigen panden en locaties bekeken op verdachte situaties en omstandigheden. Deze samenwerking is heel goed bevallen en heeft zijn vruchten afgeworpen. Er zijn bekeuringen uitgeschreven en een voertuig is onderzocht vanwege een vermoeden van de aanwezigheid van drugs of middelengebruik door de bestuurder. Verder hebben de wijkagenten gezamenlijk met onze BOA verschillende gebouwen onderzocht op onder andere leegstand en onderhuur. Deze actie krijgt dus zeker een vervolg.

Meld Misdaad Anoniem (MMA)

Stel: je wilt iets over een ernstig misdrijf melden zonder dat je naam bekend wordt. Bijvoorbeeld omdat je de dader goed kent of bang bent voor eventuele gevolgen. Je kunt dan terecht bij Meld Misdaad Anoniem (MMA). Jaarlijks stuurt MMA meer dan 20.000 meldingen door naar de politie en andere opsporingsdiensten. Door deze tips worden aanhoudingen gedaan en zaken opgelost.

Sinds juni van het vorige jaar is de gemeente Brummen ook aangesloten bij MMA. Wij krijgen van hen de meldingen door die voor ons van belang zijn. Inmiddels hebben we ruim 10 meldingen ontvangen. In samenwerking met onder andere  uitkeringsinstanties, politie en omgevingsdienst zijn deze meldingen onderzocht. Dankzij deze meldingen zijn diverse zaken opgepakt en verdachten aangepakt! Een mooi succes dus waar u als inwoner ook aan mee kan werken.

MMA is een onafhankelijk meldpunt waar je helemaal anoniem informatie kunt geven over misdaad. Jouw anonimiteit staat hierbij altijd centraal. Je meldt bij MMA over bijvoorbeeld hennepteelt, drugslabs, fraude, geweld, illegale prostitutie en onverklaarbaar vermogen. Zo lever je een bijdrage aan de veiligheid in je eigen omgeving.

Anoniem

De anonimiteit van de melder staat bij MMA op de eerste plaats. Er werkt een klein team van goed opgeleide mensen. Zij hebben maar één doel voor ogen: de anonimiteit van de melder beschermen. In een vertrouwelijk gesprek nemen zij de details van de melding met zorg door. Ze bieden een extra vangnet: voor als iemand wel wil melden, maar niet bekend wil worden. 

Alleen als de anonimiteit verzekerd kan worden stuurt men de anonieme melding door naar diverse partners, zoals de politie en andere opsporingsdiensten. Als vervolgonderzoek de anonieme tip onderbouwt dan kunnen zij overgaan tot actie.

Bereikbaarheid

MMA is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Daarnaast kan je 24/7 melden via meldmisdaadanoniem.nl/melden
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/een-veilige-gemeente-helpt-u-ook-mee.html