Ga naar de inhoud

Een zomerse wandeling in natuurgebied Cortenoever

dinsdag 26 juli 2022

Afgelopen 20 juli vond een wandeling plaats in Cortenoever aan de IJssel, gelegen tussen Brummen en Zutphen. Op uitnodiging van de aannemer, Van den Herik, liepen zo’n 45 omwonenden en geïnteresseerden in twee groepen door de mooie uiterwaarden van het gebied.

Tijdens de wandeling verlieten ze deels de gebaande paden en struinden door het projectgebied. Omdat het broedseizoen nagenoeg voorbij is, konden ze ditmaal daadwerkelijk het gebied in en genoten de wandelaars van een stuk natuur waar je normaal gesproken niet kunt komen. Voor een verantwoorde omgang met de natuur is de route voorafgaand aan de wandeling door aannemer Van den Herik afgestemd met de boswachter van Staatsbosbeheer.

Delen van kennis

De wandeling was onder begeleiding van verschillende deskundigen die met passie vertelden over interessante onderwerpen waar de aannemer mee te maken heeft tijdens de werkzaamheden in het gebied. Er waren onder andere aanwezig: een archeoloog, twee ecologen, een oorlogshistoricus, twee munitiedeskundigen en een boswachter om hun expertise te delen én boeiende vragen van de nieuwsgierige wandelaars te beantwoorden. Er werd door de deskundigen aan de hand van voorbeelden uitgelegd hoe dit project bijdraagt aan de natuurontwikkeling in Cortenoever. Te midden van de natuur kwamen levendige gesprekken op gang.

Wandeling in het najaar

Na de wandeling stond voor iedereen een kop koffie, thee of fris met iets lekkers klaar bij Boerderijcamping de Hank. Wederom kijken we terug op een geslaagde wandeling die bevestigde wat een bijzonder en prachtig natuurgebied Cortenoever is. De wandeling blijkt een waardevolle manier om in contact te blijven met de omgeving en om samen met hen het projectgebied te beleven. Om die reden organiseert aannemer Van den Herik nog een wandeling in het najaar.

Natuurontwikkeling

In mei dit jaar is gestart met de herstelwerkzaamheden bij Cortenoever. Een belangrijke stap voor het behalen van de KRW-doelen van 2027 en de Natura 2000-doelen. Deze doelen gaan over het bereiken van een waardevoller natuurgebied dat schoon en gezond water bevat. De natuurontwikkeling in Cortenoever vindt plaats op drie locaties. Enkele lage delen in de uiterwaarden bij de batterij verlagen we tot het niveau zoals dat oorspronkelijk was. Daardoor blijft het water na hoogwater er langer in staan. Er ontstaat een gebied waar vissen kunnen paaien. Aan de westkant van het gebied breiden we het bos uit met onder andere eiken, essen en iepen. Hier kunnen deze bomen zich gaan ontwikkelen tot een hardhoutooibos. In de lagere delen planten we wilgen om een zachthoutooibos te creëren. De oude stroomgeulen zijn langzaam dichtgeslibd en staan daardoor grotendeels nog droog. In een deel van de geulen komt weer water te staan. We volgen bij het graven het reliëf van de oude stroomgeul van de IJssel. Vissoorten die houden van begroeide wateren, profiteren hiervan.
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/een-zomerse-wandeling-in-natuurgebied-cortenoever.html