Ga naar de inhoud

Eerste besluiten gemeenteraad op 20 januari

vrijdag 14 januari 2022

De eerste besluitvormende raadsvergadering in het nieuwe jaar staat gepland voor donderdagavond 20 januari. Er staan 8 inhoudelijke voorstellen op de agenda, gelijk verdeeld over ‘hamerstukken’ en ‘bespreekstukken’. Ook vindt er nog stemming plaats over een motie over de toekomstige invulling van het Burgersterrein in Eerbeek. Over deze motie staakten tijdens de vorige raadsvergadering de stemmen. De raadsvergadering vindt vanwege de geldende coronamaatregelen digitaal plaats. Via onze gemeentelijke website en het televisiekanaal van de publieke lokale omroep RTV Veluwezoom is de vergadering op 20 januari voor iedereen vanaf 20.00 uur online te volgen. Bekijk hier de agenda en bijhorende stukken.

Tijdens de raadsfora van 13 januari bleek over 4 concrete voorstellen de raadsleden het eens zijn. Ze staan daarom als hamerstuk op de agenda en worden naar verwachting zonder debat unaniem besloten. Het gaat om de bestemmingsplannen voor Landgoed De Wildbaan in Leuvenheim en de percelen Elzenbosweg 10/Weg door de Plas 14a in Brummen. Ook het voorstel dat gaat over het beschikbaar houden van investeringen ouder dan 3 jaar lijkt op instemming van alle raadsleden te kunnen rekenen. Dit geldt ook voor het beleidsplan voor Schuldhulpverlening voor de periode 2022 tot 2025. Ook staat de lijst van ingekomen stukken onder het kopje ‘hamerstukken’ op de agenda. 

Politiek debat

Volgens de agenda gaan raadsleden over 4 raadsvoorstellen wel eerst debatteren, voordat er over de voorstellen gestemd gaat worden. Het gaat daarbij om zeer uiteenlopende én belangrijke onderwerpen. Zo bespreekt de raad de nieuwe Tarievennota Sport, waarin ook de toekomstige huurtarieven en vergoedingen voor de binnen- en buitensport zijn opgenomen. Daarnaast buigt de raad zich over het voorstel om tijdelijke medewerkers in te huren om de wachtlijst voor Wmo-aanvragen terug te dringen. Een derde voorstel dat als bespreekstuk aan bod komt, is het bestuurskrachtonderzoek en het bijhorende ontwikkelplan. Tot slot bespreekt de raad het voorstel om de ‘Visie Kwaliteitstoerisme’ vast te stellen. Hiermee wil de gemeente in de komende 4 jaar recreatie en toerisme beter benutten, verbinden aan andere lokale opgaven en kansen verzilveren. 

Benoemingen en vragenronde

De vergadering begint met de benoeming van heer Loonstra als raadslid. Hij vervangt tijdelijk het raadslid Van der Leest. Ook worden mevrouw Brouwer-De Geus (CDA) en mevrouw Magermans (D66) benoemd tot steunfractielid. Traditiegetrouw bevat de agenda ook een onderdeel waarbij raadsleden vragen kunnen stellen aan bijvoorbeeld het college (de vragenronde).

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/eerste-besluiten-raad-donderdag-20-januari.html