Ga naar de inhoud

Eerste raadsforum in het nieuwe jaar

woensdag 8 januari 2020

Morgenavond (donderdag 9 januari) vindt er een gecombineerd raadsforum plaats in het gemeentehuis in Brummen. U bent van harte welkom dit forum bij te wonen. De agenda met de achterliggende stukken kunt u op deze raadspagina raadplegen. Het forum is een voorbereidend overleg voor de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad later deze maand. 

Het gecombineerde raadsforum Ruimte/Bestuur/Samenleving/FinanciĆ«n begint  met enkele vaste agendapunten. Denk hierbij aan de mogelijkheid van inwoners om een onderwerp te bespreken dat niet op de agenda staat, de informatieverstrekking door de portefeuillehouders en de algemene vragenronde. Ook staat de lijst van ingekomen en te verzenden stukken op de agenda. 

Raadsvoorstellen

Het forum buigt zich over vier raadsvoorstellen. Zo wordt het voorstel besproken om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen. Een ander inhoudelijke voorstel dat op de agenda van het januariforum staat is de verordening die is gericht op de ondergrondse infrastructuur (AVOI). De gemeenteraad krijgt ook het voorstel onder ogen om een tweede lid en een plaatsvervangend lid aan te wijzen voor de regioraad van de Regio Stedendriehoek. Dit is nodig omdat de samenstelling van het college in november is gewijzigd en daardoor nieuwe bestuurders voorgedragen moeten worden. Tot slot bevat de agenda ook een voorstel om grond nabij het perceel Stuijvenburchstraat 139 in Eerbeek aan de openbaarheid te onttrekken. Dit om twee parkeerplaatsen voor aanwonenden mogelijk te maken. Het voorstel van het college aan de gemeenteraad om de (paraplu)bestemmingsplan Archeologie vast te stellen staat niet (meer) op de agenda. Deze komt in een volgende vergadering vermoedelijk aan bod.

Over het raadsforum

Elke maand houdt de gemeenteraad van Brummen forumbijeenkomsten op het gebied van onder meer ruimte, samenleving, financiĆ«n  en bestuur. Met deze fora willen de raadsleden informatie vergaren, waarmee de zeven politieke fracties hun standpunten kunnen vormen voor de raadsvergadering. Iedereen is dan ook welkom om het forum bij te wonen en mee te praten over de onderwerpen of voorstellen die op de agenda van het forum staan. Dit kan tijdens de vragenronde bij het forum waarvoor het onderwerp geagendeerd. Inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die het spreekrecht willen gebruiken voor een onderwerp dat niet op de agenda staat, kunnen dit ook doen tijdens een forum. Neem dan tijdig contact op met de griffie. Deze is bereikbaar via mailadres griffie@brummen.nl en telefoonnummer 0575-568 233.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/eerste-raadsforum-in-het-nieuwe-jaar.html