Ga naar de inhoud

Elf raadsvoorstellen bij vergadering september

woensdag 13 september 2023

Op de agenda van de reguliere besluitvormende raadsvergadering van september staan elf inhoudelijke raadsvoorstellen. De raadsvergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Brummen en is zoals gebruikelijk openbaar. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om deze besluitvormende vergadering bij te wonen. Ook kunt u de bijeenkomst thuis volgen via het televisiekanaal van de lokale omroep. Bekijk hier de agenda en stukken.

Van de 11 raadsvoorstellen staan er 5 als bespreekstuk en 6 als hamerstuk op de agenda. Als een voorstel als hamerstuk op de agenda staat wil dat zeggen dat over dat voorstel naar verwachting een besluit wordt genomen zonder dat de gemeenteraad daarover nog inhoudelijk in debat gaat. Tijdens de raadsfora op 7 september is namelijk gebleken dat alle fracties dit voorstel steunen. Het gaat daarbij onder andere om het voorstel over de opheffing van openbare basisschool de Spr@nkel, het vergaderschema van de raad voor 2024, het bestemmingsplan voor de Beekwal en omgeving in Eerbeek, een actuele verordening voor de bezwaarschriftencommissie en een voorstel om de coördinatieregeling toe te passen voor de ontwikkeling op het perceel Stuijvenburchstraat 147 in Eerbeek. Overigens staat ook de lijst met ingekomen en te versturen stukken als hamerstuk op de agenda.

Voer voor debat 

Er zijn vijf voorstellen waarover de gemeenteraad eerst in debat gaat voordat er een besluit over wordt genomen. Het gaat daarbij om een voorstel om een nieuwe kadernota over gemeentelijke inkoop vast te stellen, maar ook buigt de raad zich over het Integraal Huisvestingplan voor de scholen in onze gemeente (IHP). Ook wordt het voorstel besproken om de verordening stimuleringsregeling vast te stellen en gelijktijdig twee oude verordeningen op dit gebied in te trekken. Verder bespreekt de raad een voorstel hoe om te gaan met de bezwaren die zijn ingediend tegen het actieve grondbeleid, waar de raad eerder dit jaar toe heeft besloten. 

Het vijfde raadsvoorstel dat op de agenda staat is een visie op sport en bewegen in de gemeente Brummen. Over dit raadsvoorstel vindt overigens op donderdag 14 september een apart raadsforum plaats. De verwachting is dat de raad besluit dit voorstel als bespreekstuk te agenderen op de agenda van de raadsvergadering van 21 september. 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/elf-voorstellen-bij-raadsvergadering-21-september