Ga naar de inhoud

Extra beoordeling bij organisatie evenementen

zaterdag 11 juli 2020

Sinds 1 juli heeft de rijksoverheid  de maatregelen voor evenementen  versoepeld. Dit betekent dat er weer een kleine opening ontstaat voor initiatiefnemers van lokale evenementen. Omdat het risico op virusverspreiding nog steeds aanwezig is, ligt er wel een grote verantwoordelijkheid bij de organisatie. Om hier op toe te zien vindt bij het indienen van een verzoek  een extra beoordeling plaats. Hierbij wordt getoetst of de georganiseerde activiteit(en) te allen tijde kan voldoen aan de maatregelen die gelden vanwege het coronavirus. 

Zo moet er rekening gehouden worden met bijvoorbeeld voldoende onderlinge afstand en placering, looproutes, het navragen van de gezondheidstoestand van bezoekers en het werken met reserveringen. Tijdens een activiteit moet er toezicht en handhaving  zijn op het groepsverband zingen, schreeuwen of dansen. Ook wordt kritisch gekeken naar omstandigheden die het naleven van de maatregelen  in gevaar kunnen brengen. Bij grotere evenementen wordt bijvoorbeeld vaak alcohol geschonken en/of wordt muziek ten gehore gebracht. Voor organisaties zal het daardoor naar verwachting zeer moeilijk zijn om de geldende noodverordening in acht te houden. 

Neemt eerst contact op

Wilt u iets organiseren en bent u vergunningplichtig of wilt u een activiteit ondernemen op openbare grond? Neem eerst contact op met onze vergunningverleners om samen te bekijken welke mogelijkheden er zijn. Deze extra beoordeling blijft geldig totdat de huidige situatie een verdere versoepeling toelaat. 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/extra-beoordeling-bij-organisatie-evenementen.html