Ga naar de inhoud

Forum praat over provinciebrief gemeentelijke financiën

dinsdag 12 januari 2021

Donderdagavond om 21.15 uur vindt er een extra raadsforum plaats. Op verzoek van de fractievoorzitters wordt de brief besproken die de gemeenteraad half december van de provincie Gelderland heeft ontvangen. Hierin geven Gedeputeerde Staten aan dat de gemeente Brummen vanaf 2021 onder het preventief financieel toezicht valt. Dit betekent bijvoorbeeld dat de gemeente dit jaar een financieel herstelplan moet opstellen en dat Brummen vanaf 2023 weer moet beschikken over een meerjarig sluitende begroting en een spaarprogramma. Wanneer de begroting op orde is en voldoende reserves zijn opgebouwd, komt het preventief toezicht weer te vervallen. Concreet betekent het preventief toezicht vanaf 2021 dat voor nieuwe uitgaven het gemeentebestuur toestemming moet krijgen van de provincie

Het forum waarin de brief van de provincie aan bod wordt gesteld begint donderdag om 21.15 uur en is voor iedereen live te volgen via de website van de gemeenteraad en het televisiekanaal van de publieke lokale omroep RTV Veluwezoom. Het forum wordt ook (online) bijgewoond door wethouder Van Burgsteden namens het college en een financieel expert namens de provincie Gelderland. Tijdens een raadsforum worden er géén besluiten genomen. Voor vragen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met de griffie van de raad. Dit kan via het telefoonnummer (06) 40814728 of mailadres griffie@brummen.nl. 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/forum-praat-over-provinciebrief-gemeentelijke-financien.html