Ga naar de inhoud

B&W: geen vervolg onderzoek naar MFC Eerbeek

donderdag 13 februari 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag besloten geen vervolg te geven aan het onderzoek naar een multifunctioneel centrum (MFC) in Eerbeek. Een vorig jaar uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat alle varianten die zijn onderzocht, kostbaar zijn. Ze voldoen ook niet aan de gestelde voorwaarde dat er voor de gemeente bij een eventuele medewerking aan een MFC sprake moet zijn van gelijkblijvende of dalende (exploitatie)lasten voor de gemeente. De initiatiefgroep is inmiddels op de hoogte gebracht van het besluit om als gemeente niet verder mee te werken aan vervolgonderzoeken. Ook de gemeenteraad is via een informatienota over de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek geïnformeerd. Daarbij heeft het college het besluit aan de raad meegedeeld. 

Ongeveer een jaar geleden heeft het gemeenbestuur besloten om samen met de initiatiefgroep MFC Eerbeek ‘De Ontmoeting’ een haalbaarheidsonderzoek te doen. Dit onderzoek moest inzicht geven of een MFC in Eerbeek kans van slagen heeft. De gemeenteraad stelde hiervoor een bedrag beschikbaar. De initiatiefgroep nam een derde van de kosten van dit onderzoek voor haar rekening. In het najaar van 2019 werd het onderzoek afgerond. Het college heeft inmiddels kennisgenomen van dit onderzoek en ook een standpunt er over ingenomen. 

Zorgvuldige afweging

Het college ziet in dat een multifunctioneel centrum een middel kan zijn om de samenwerking te bevorde-ren van sport- of sociaal maatschappelijke voorzieningen in Eerbeek. Het onderzoek laat ook zien dat alle varianten veel geld kosten en niet voldoen aan het uitgangspunt over het geld dat de gemeente maximaal beschikbaar heeft. De businesscase van een ‘sportcampus’ (een plek voor de  sportverenigingen) kent het kleinste financiële tekort van ongeveer 4 miljoen euro. Het college is niet voornemens om woningbouw op de locatie De Bhoele te realiseren om een deel van dit financiële tekort op te lossen. Het college wil het beschikbare woningbouwprogramma benutten op andere locaties in Eerbeek en in de rest van de gemeente Brummen. Ook vinden burgemeester en wethouders dat er bij een sportcampus voor de binnen- en buitensport geen sprake meer is van een multifunctioneel centrum, maar eerder van een aangepaste sportvoorziening. Al met al is er in de ogen van het college onvoldoende urgentie en noodzaak om de variant van een MFC of sportcampus verder te onderzoeken. Mede gelet op alle opgaven die de gemeente al heeft. 

Waardering

Hoewel het college heeft besloten geen vervolg te geven aan het haalbaarheidsonderzoek, heeft het de waardering uitgesproken van alle betrokkenen bij dit initiatief. Het haalbaarheidsonderzoek is overigens te lezen op onze website. 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/geen-vervolg-aan-onderzoek-naar-mfc-eerbeek.html