Ga naar de inhoud

Gemeente telt weer meer inwoners 

vrijdag 14 januari 2022

Ook in het afgelopen jaar is het inwoneraantal van onze gemeente weer licht gestegen. Berekeningen van het procesteam Burgerzaken wijzen uit dat het inwonertal op 1 januari dit jaar 20.898 bedraagt. De vrouwen zijn hierbij licht in de meerderheid (10.527 tegenover 10.371 mannen). Vergeleken met de stand van 1 januari vorig jaar (20.880) zijn er in 2021 per saldo 18 inwoners bijgekomen. Het gaat overigens om een voorlopig vastgesteld bevolkingscijfer. Door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt in de loop van dit jaar het definitieve bevolkingscijfer vastgesteld.

In het afgelopen jaar zijn 156 kinderen geboren in de gemeente Brummen. Van deze kinderen zijn er 22 in de gemeente Brummen-zelf geboren, 134 in een andere gemeente (bijvoorbeeld in nabij gelegen ziekenhuis). In 2021 stierven 236 inwoners. Het merendeel hiervan overleed in onze eigen gemeente (141), anderen elders, bijvoorbeeld in een ziekenhuis. In totaal vertrokken 945 mensen uit de gemeente naar elders. Daartegenover staat dat 1035 mensen zich in onze gemeente hebben gevestigd. 

Bovenstaande cijfers resulteren ogenschijnlijk in 10 personen meer in Brummen dan vorig jaar om deze tijd (20.880) en niet 18. Maar er is altijd een afwijking mogelijk in deze telling, omdat iemand bijvoorbeeld tweemaal gevestigd kan zijn binnen één jaar en een keer vertrokken tussentijds (of andersom). Het resultaat van de ontwikkelingen is dat de gemeente Brummen net als afgelopen twee jaar weer licht groeit. In de periode voor 2019 daalde het inwonertal van onze gemeente steeds licht.
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/gemeente-telt-weer-meer-inwoners.html