Ga naar de inhoud

Gemeentelijke belasting in provinciaal perspectief

woensdag 5 februari 2020

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad de diverse tarieven voor de belastingaanslag vastgesteld. Op deze tarieven is de belastingaanslag die eind vorige week door de gemeente is verstuurd, gebaseerd. Achtergrondinformatie vindt u op een speciale belastingpagina op onze website. En heeft u concrete vragen? Schroom dan niet en bel met een medewerker van ons team Belastingen. Zij staan u graag te woord. Bel naar 0575-568233 of mail belastingen@brummen.nl

Dit jaar is het OZB-tarief extra verhoogd in vergelijking met voorgaande jaren. De gemeenteraad heeft hiertoe op 1 november vorig jaar, na een zorgvuldig voorbereidingstraject, besloten. Belangrijkste reden hiervoor was de financiële situatie van de gemeente. Dit heeft er mee te maken dat de lokale lasten in onze gemeente de afgelopen 5 jaar juist zijn gedaald. Het is daarom noodzakelijk een inhaalslag te maken. Hiermee houden we de voorzieningen in de gemeente Brummen op peil en worden ook de reserves aangevuld. Bezwaar maken tegen de hoogte van het tarief is niet mogelijk, omdat het een raadsbesluit is.

Belastingdruk provinciaal gezien… 

In deze tabel staat de lastendruk per inwoner weergeven. De rode staaf geeft aan wat het gemiddelde bedrag is voor een inwoner in Gelderland. De blauwe staaf is het bedrag voor iemand uit onze gemeente. Het gaat hierbij om een gemiddelde van alle lokale lasten, waaronder de onroerende zaakbelasting (OZB). Uit de tabel blijkt dat inwoners uit onze gemeente in de afgelopen tien jaar minder belasting hebben betaald dan de gemiddelde inwoner uit Gelderland. Alleen in de jaren 2013 en 2014 waren de lokale lasten in onze gemeente iets hoger dan het Gelderse gemiddelde. De tabel maakt vooral ook duidelijk dat de laatste jaren de belastingdruk per inwoner ruim lager was dan gemiddeld elders in onze provincie. Met de vaststelling van de diverse tarieven door de gemeenteraad eind vorig jaar komt de hoogte van de belastingdruk weer in de richting van het Gelderse gemiddelde.
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/gemeentelijke-belasting-in-provinciaal-perspectief.html