Ga naar de inhoud

Gemeenteraad besloot: geen 15 woningen op Kampweg 46

vrijdag 26 mei 2023

In totaal 17 'gasten' bezochten gisteravond de maandelijkse besluitvormende raadsvergadering. Op speciale 'VIP-plekken' konden zij de vergadering volgen en het werk van de 19 raadsleden van dichtbij aanschouwen. In totaal namen de raadsleden 4 concrete besluiten. Daarnaast werden er tijdens de vragenronde ook een groot aantal vragen gesteld, die door verschillende leden van het college zorgvuldig werden beantwoord. Het was een avond zonder veel inhoudelijk debat. Dat spaarden de raadsleden echter op tot het onderwerp om een woongebouw met 15 appartementen te bouwen op het perceel aan de Kampweg 46 in Brummen. Het raadsvoorstel voor een bestemmingsplan om dit mogelijk te maken werd uiteindelijk met een ruime meerderheid van 14 stemmen tegen en 5 voor verworpen.

Centraal stond bij dat voorstel de locatie waar voorheen de SPAR-winkel was gevestigd en waarin de laatste tijd een kringloopwinkel actief is. Een projectontwikkelaar heeft het initiatief genomen om in lijn van het gemeentelijke woonbeleid op deze inbreidingslocaties een appartementencomplex met 3 woonlagen te realiseren. Een meerderheid van de raad vond dat in de planvorming de belangen van de direct omwonenden onvoldoende zijn meegewogen. Reden voor PvdA, Lokaal Belang, CDA en VVD om geen groen licht te geven voor dit bestemmingsplan. Wel constateerde de zes raadsfracties dat het wenselijk is om de huidige ruimtelijke kaders waaraan (bouw)plannen worden getoetst in de komende periode kritisch te bespreken en waar nodig te vernieuwen. 

Unanimiteit

Een ander bestemmingsplan werd zonder debat en daarom met unanimiteit omarmd. Het gaat om de herinrichting van het gebied rondom de Stuijvenburchstraat en De Wasacker in Eerbeek. Dit betekent dat supermarkt PLUS wordt uitgebreid en de Action verhuist van het Oranje Nassauplein naar De Wasacker. De openbare ruimte wordt daarnaast door de gemeente opnieuw ingericht, waarbij er extra parkeerplaatsen bij De Wasacker komen. Daarmee wordt ook uitvoering gegeven aan de structuurvisie voor het centrumgebied die door de gemeenteraad is vastgesteld.  

Ook het voorstel over de conceptbegroting voor de periode 2024 tot en met 2027 van de regionale vervoerscentrale PlusOV kreeg brede raadsteun. De raad besloot om geen zienswijze in te dienen op dit financieel document van de vervoerscentrale. Eveneens werd er ingestemd met de jaarrekening over 2022 en de begroting 2024 van de regionale omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ). Ook over de OVIJ-begroting dient de gemeente géén zienswijze in. 

Besluitenlijst

De besluitenlijst is na dit weekend te lezen op de webpagina van de gemeenteraad. Ook is daar het audio- en beeldverslag van de vergadering terug te zien en te horen. Dit geldt ook via het youtube-kanaal van lokale omroep Voorst Veluwezoom (via RTV 794). Wilt u overigens ook een keer als 'gast van de raad' een besluitvormende vergadering bijwonen? Geef dat dan door aan de griffie van de raad. 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/gemeenteraad-besloot