Ga naar de inhoud

Goede samenwerking met Apeldoorn in sociaal domein

maandag 10 februari 2020

Wethouder Ine van Burgsteden, binnen het Brummens college verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, bezocht afgelopen donderdag haar collega Maarten van Vierssen van de gemeente Apeldoorn. Dit om kennis te maken, maar vooral ook om de goede onderlinge samenwerking in het sociale domein te markeren. Recent hebben de colleges van Brummen en Apeldoorn een nieuwe dienstverleningsovereenkomst getekend voor de komende drie jaar.

Er is sprake van een goede samenwerking tussen de gemeenten Apeldoorn en Brummen. Het gaat dan onder andere over de uitvoering van de Participatiewet, inkomensondersteuning en leerplicht. Er is met ingang van dit nieuwe jaar 2020 weer een nieuwe driejarige overeenkomst afgesloten. Er zijn nieuwe toekomstbestendige afspraken gemaakt, waar beide gemeenten heel blij mee zijn. Want hoewel iedere gemeente zelf verantwoordelijk is voor de uitvoering van wet- en regelgeving, door goed samen te werken bundel je kennis en verhoog je de kwaliteit. En dat is belangrijk voor de dienstverlening aan onze inwoners. 

Van Burgsteden, vanaf 21 november 2019 wethouder van de gemeente Brummen, bezocht donderdagmiddag de gemeente Apeldoorn om zich persoonlijk over de goede samenwerking en de gemaakte afspraken te laten informeren. Dit deed ze samen met gemeentesecretaris Marcel Klos. 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/goede-samenwerking-met-apeldoorn-in-sociaal-domein.html