Ga naar de inhoud

Grenscorrectie

woensdag 8 september 2021

In juni dit jaar is in de raad het voorstel voor een grenscorrectie en woningbouwontwikkeling op het terrein van het voormalig tuincentrum bij Laag-Soeren besproken. Tijdens de behandeling van dit onderwerp zijn diverse vragen gesteld aan het college. Deze zijn nu beantwoord.

Het college heeft daarom besloten om het voorstel voor de kaders van de herontwikkeling van het voormalige tuincentrum in Laag-Soeren, de ontwikkeling van 24 woningen inclusief grenscorrectie, opnieuw aan de raad voor te leggen.

Het voormalige tuincentrum in Laag-Soeren is een tijd geleden verkocht aan ontwikkelaar Van de Kolk. De gemeente Brummen heeft gemeente Rheden benaderd om samen over deze ontwikkeling na te denken. De locatie ligt namelijk tegen de grens van Rheden en Brummen. Voordat de procedure voor zowel het bestemmingsplan als de grenscorrectie begint, wordt de gemeenteraad gevraagd of zij zich kan vinden in de uitgangspunten die het college van Brummen samen met het college van Rheden heeft opgesteld.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/grenscorrectie.html