Ga naar de inhoud

Haalbaarheid warmtenet verder onderzocht

donderdag 16 november 2023

In Nederland moeten alle gebouwen in 2050 aardgasvrij zijn en op een duurzame manier verwarmd worden. Bestuurders van gemeenten Brummen, Apeldoorn, Rheden, woningcorporatie Veluwonen, Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB) en de papierindustrie in Eerbeek en Loenen onderzoeken sinds april dit jaar of een warmtenet een interessante optie is. Alle partijen hebben hiervoor een intentieverklaring ondertekend.

Momenteel onderzoeken we of én hoe de overtollige warmte (restwarmte) uit lokale industrie benut kan worden om woningen te verwarmen, als alternatief voor aardgas. Dit kan via een warmtenet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor gebouwen en woningen in de kernen Eerbeek, Loenen en Laag-Soeren, maar ook gebieden daaromheen worden niet uitgesloten. Door samenwerking is het mogelijk om goed in kaart te brengen of een warmtenet voor de drie dorpen haalbaar en betaalbaar is. 

Sluiting papierfabriek

Bij de start van het haalbaarheidsonderzoek werden meerdere warmtebronnen onderzocht voor het leveren van warmte aan het warmtenet. Eén van de bronnen was papierfabriek Stora Enso De Hoop in Eerbeek. Inmiddels is bekend dat papierfabriek Stora Enso De Hoop definitief haar deuren sluit. Daarmee valt een grote warmtebron weg voor een toekomstig warmtenet. 

Vervolg haalbaarheidsonderzoek

De mogelijkheden voor een warmtenet wordt onderzocht aan de hand van meerdere scenario’s. Het scenario waarin de restwarmte van papierfabriek Stora Enso De Hoop gebruikt wordt, is in verband met de sluiting komen te vervallen. Onderzoek naar de scenario’s waarin andere warmtebronnen worden benut, wordt voortgezet. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden begin 2024 verwacht. Met die resultaten wordt een besluit genomen om het warmtenet verder uit te werken of niet.   

Meet & Greet programma Eerbeek-Loenen 2030

Het project Warmtenet maakt onderdeel uit van het programma Eerbeek-Loenen 2030. Op woensdag 29 november organiseert het programma een Meet & Greet. Op één locatie is dan voor iedereen alle informatie te vinden van de verschillende projecten die onder het programma vallen. De Meet & Greet vindt plaats in de Kruiskerk Eerbeek en start om 15.00 uur. Tot en met 20.00 uur bent u van harte welkom om binnen te lopen. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie over het programma via www.eerbeekloenen2030.nl.
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/haalbaarheid-warmtenet-verder-onderzocht