Ga naar de inhoud

Hartewens voor leerkrachten

vrijdag 20 november 2020

Vandaag is het de Dag voor de Rechten van het Kind. Voor het eerst staat in Nederland deze dag ook in het teken van de Dag van het Recht op Onderwijs en Ontwikkeling. Hiermee komt de traditionele leerplichtdag die jaarlijks op 15 maart plaatsvond, te vervallen. Voor onderwijswethouder Ingrid Timmer was dit reden om alle leerkrachten van het basisonderwijs en de pedagogische medewerkers van de kinderopvang een kaartje te sturen met een hartewens. “Zeker het afgelopen jaar is er buitengewoon veel inzet en creativiteit gevraagd van de leerkrachten en pedagogisch medewerkers. En dat is, zo heb ik ook in mijn contacten met de scholen en kinderopvang ervaren, op een zeer gedreven manier ingevuld,” laat Timmer weten. “Een blijk van waardering op juist deze dag vind ik op z’n plaats.”

Van 16 tot en met 20 november wordt landelijk de themaweek Week voor het Recht op Onderwijs en Ontwikkeling gehouden. De afsluitende dag valt dus gelijk met de internationale Dag van de Rechten van het Kind. 20 november 2020 staat daarom landelijk in het teken van het recht op onderwijs en ontwikkeling. In Nederland is het recht op onderwijs in principe goed geregeld. Toch gaan er nog steeds jongeren zonder diploma of startkwalificatie van school. De laatste jaren focussen de leerplichtambtenaren steeds meer op recht op onderwijs en ontwikkeling. Immers, niet ieder kind voelt zich thuis binnen het reguliere onderwijssysteem.  

Sommige kinderen hebben extra hulpmiddelen nodig of staan met 1-0 achter door bijvoorbeeld een moeilijke thuissituatie, hun gezondheid of andere omstandigheden. Maar iedere jongere heeft het recht om te leren en zich te ontwikkelen. Hoe vinden ook zij een kansrijke plek in de samenleving? Hoe kunnen ook zij zich zo goed mogelijk ontwikkelen?  

Het samenwerkingsverband, de scholen en de leerplichtambtenaren streven er naar om voor elke leerling een passende plek op school te creëren. Om dit te bereiken is er regelmatig contact en samenwerking tussen de school en de leerplichtambtenaar. Deze samenwerking bestaat uit overleg, advies en gezamenlijke gesprekken met ouders en leerlingen waar nodig. Ook eventuele hulpverlening wordt hier nauw bij betrokken. Zo verschuift de nadruk van leerplicht steeds meer naar leerrecht.
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/hartewens-voor-leerkrachten.html