Ga naar de inhoud

Hondenpoep en spoelcement in riolering

woensdag 5 juni 2019

Afgelopen periode hebben we de kolken in de straten schoongemaakt. Bij deze werkzaamheden kwamen we regelmatig zakjes met hondenpoep tegen en (spoel)cement en ander bouwmateriaal, met name in de kernen van Brummen en Eerbeek. We vragen inwoners dringend om de hondenpoep bij het restafval te gooien en genoemde bouwmaterialen naar het Recycleplein te brengen.

Hondenbezitters gooien deze zakjes in de kolken van de weg en de stoep. Het gevolg is dat er verstoppingen ontstaan. Maar misschien nog belangrijker dat het oppervlaktewater vies wordt. We vragen hondenbezitters daarom dringend om hondenpoep mee naar huis te nemen en bij het restafval te gooien. 

De zakjes met hondenpoep komen ook in het hoofdriool terecht. Daardoor raken de roosters bij de overlaten en de pompen bij de rioolgemalen verstopt. Hierdoor kan het water niet goed genoeg afgevoerd worden. Ook de bodem en het grondwater bij de infiltratieriolen wordt vies. Daarnaast ontstaan er problemen bij het schoonmaken van de kolken, omdat er veel plastic bij het rioolslib zit. Dat betekent hogere afvoerkosten bij de verwerker van het slib door de grote hoeveelheid plastic. En uiteindelijk moet iedereen hieraan meebetalen.

Recycleplein 

Naast plastic zakjes met hondenpoep zijn ook veel kolken vervuild met spoelcement, pleisterwerk en/of stucmateriaal, muurverf en dergelijke. Deze materialen blijven achter in de kolk en zijn slecht te verwijderen. Ook komen deze materialen in de infiltratieriolen terecht. Na verloop van tijd functioneren deze riolen daardoor niet meer, met wateroverlast bij hevige regenval tot gevolg. Breng daarom genoemde materialen naar het Recycleplein, Boggelderenk 3 in Zutphen. Kijk voor de openingstijden op de website van Circulus-Berkel.  
 

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/hondenpoep-en-spoelcement-in-riolering.html